Boomgaarden

Snelvestigend gras voor boomgaarden

  • Voorkomt onkruidvorming
  • Vervangt mechanische onkruidbestrijding
  • Verhoogt de draagkracht van de bodem, ook in de winter
  • Voorkomt erosie

Voorkomt onkruidvorming

De rassen in Barenbrug Boomgaard zorgen voor een dichte zode die onkruid geen kans geeft om zich te vestigen. Hierdoor blijft een mooie zode gewaarborgd, waarin onkruid niet de overhand neemt.

 

Vervangt mechanische onkruidbestrijding
Doordat het gras dat Barenbrug Boomgaard verzorgt, onkruiden verdringt, is mechanische onkruidbestrijding niet of nauwelijks nodig. Het mengsel vergt dus minder onderhoud, zeker de arbeidsintensieve bestrijding van onkruid.

 

Verhoogt de draagkracht van de bodem
Dankzij Barenbrug Boomgaard ligt er in boomgaarden gras dat de draagkracht van de bodem aanzienlijk verhoogt. Hierdoor is er geen sprake van wegzakken met een tractor of plukinstallatie. Bovendien zien de paden in een boomgaard er met Barenbrug Boomgaard verzorgd en aantrekkelijk uit.

 

Voorkomt erosie
Door de snelle vestiging van Barenbrug Boomgaard worden erosie en de daarbij behorende geulen in het gras voorkomen. Hierdoor blijft de zode mooi vlak en spoelt er niet onnodig grond weg in de richting van bijvoorbeeld slootkanten.

Samenstelling
Soort
50%
Engels raaigras
50%
Veldbeemdgras
Specificaties
Zaaidichtheid
2 - 3kg/100m²
Maaihoogte
3 - 4 cm
Verpakking
15 kg
Boomgaarden

 

Traaggroeiend voor boomgaarden of fruitaanplantingen

 

Traaggroeiend voor boomgaarden of fruitaanplantingen

 

Traaggroeiend voor boomgaarden of fruitaanplantingen

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop