Groenbemesters

Groenbemesters verbeteren de grond. Ze verhogen het organischestofgehalte waardoor de structuur en waterhuishouding verbetert.  Bovendien zorgen groenbemesters voor een betere mineralenhuishouding.  Voor het bestrijden van aaltjes zijn resistente groenbemesters onontbeerlijk. Om in aanmerking te komen voor subsidie stelt het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) eisen aan groenbemesters. Barenbrug biedt u een breed assortiment groenbemesters die voldoen aan de GLB eisen. U herkent deze producten aan dit logo: