Prota Plus

Grasklaver-mengsel voor eiwitrijk ruwvoer

  • Eenjarige teelt.
  • Hoge eiwitopbrengst.
  • 20% meer opbrengst dan Italiaans raaigras.
  • Verhoogt de vitaliteit en weerbaarheid van de bodem.
  • Ideale tussenvrucht.
  • Bindt stikstof uit de lucht.

Maximale ruwvoeropbrengst
ProtaPlus is een 1-jarig zeer productief grasklavermengsel. Het gewas levert 40% meer ruwvoer dan een standaard BG3 weidemengsel en zelfs 20% meer dan de beste Italiaans voedergrassen. De hoge opbrengst is te danken aan de productieve klavers Blaza en Lightning. De klavers in ProtaPlus zorgen voor een hoog eiwitgehalte in het gewas en leveren stikstof aan de bodem.

Stikstoflevering
De klavers Blaza (incarnaatklaver) en Lightning (Perzische klaver)  stoelen niet uit en zijn makkelijk in gebruik. Na één jaar sterven beide klavers af maar de wortels van de klavers leveren nog volop stikstof na aan het volggewas. 


Goedkope eiwitproductie
ProtaPlus levert de maximale hoeveelheid eiwit van eigen bodem. Door het hoge aandeel stikstof leverende klaver in het mengsel is het gewas in staat dit om te zetten naar eiwit. Hiermee produceert u goedkoop eiwit.


Grondeisen

  • De pH van de bodem moet 5,5 tot 6 zijn om de klaver zijn eigen stikstof te kunnen laten opnemen  In de Nederlandse en Belgische grond zitten voldoende goede rizobium bacteriën voor deze klavers, uitgezonderd op de arme zandgronden.
  • De bodem moet voldoende kalium en fosfaat bevatten.
  • De gewassen kunnen alleen diep wortelen  als de grond dat toestaat.

 

Bemesting

  • ProtaPlus heeft 70 kg N als startstikstof nodig. Dit is 30 m3 Rundveedrijfmest voor het zaaien, of kunstmest geven als het gewas 7 cm hoog staat.
Samenstelling
Ras
Soort
60%
Italiaans raaigras
 
30%
Inkarnaat klaver
 
10%
Perzische klaver
 
Specificaties
Inzaai hoeveelheid:
35 kg/ha
Inzaai tijdstip:
april-augustus
Zaaidiepte:
0,5 - 1 cm
Cruciferen

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en...

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop