Proterra Maize

Groenbemester in de mais

 

 • € 226 hoger saldo per ha.
 • Goedkoop door kostenbesparing op grondbewerking en inzaai na de maisoogst.
 • Eenvoudig en gelijktijdig met de mais in te zaaien.
 • Herbicidetolerant waardoor onkruidbestrijding mogelijk is.
 • Produceert veel organische stof en geeft diepe doorworteling van de bodem.
 • Verbetert bodemvruchtbaarheid en structuur van de bouwvoor.
 • Voorkomt uitspoeling van mineralen.

  Direct een groenbemester na de maisoogst

  Proterra Maize is een grasgroenbemester die gelijktijdig met mais ingezaaid wordt. Direct na de maisoogst staat er een vanggewas dat in korte tijd veel organische stof en veel wortels produceert. Er gaan geen kostbare groeidagen verloren door een extra grondbewerking, inzaai na de oogst, kieming en begingroei van de groenbemester. Bijkomend voordeel is dat met inzaaien in één werkgang de kosten laag blijven.


  Bevat geselecteerde grassoorten

  Proterra Maize is samengesteld uit geselecteerde grassoorten die zich goed onder dekvrucht ontwikkelen zonder mais te beconcurreren en waarin onkruidbestrijding mogelijk is. De grassen verdragen de meeste herbicidebespuitingen en kunnen goed tegen de schaduw van het maisgewas.

   

  Goedkoop door kostenbesparing op grondbewerking en inzaai na de maisoogst

  Belangrijk is dat Proterra Maize gelijktijdig wordt ingezaaid met mais. Dan bevat de bouwvoor in de regel voldoende vocht voor een goede kieming en vestiging. Door gelijktijdige inzaai is Proterra Maize tijdens de onkruidbestrijding ook voldoende ontwikkeld.

  Er zijn verschillende zaaimethoden mogelijk; 

  1.   Vóór de maisinzaai

  Dus inzaaien gelijktijdig met de zaaibedbereiding. De zaaibedbereiding kan ook apart worden uitgevoerd om daarna - vóór de maisinzaai - Proterra Maize te zaaien met bijvoorbeeld een wiedeg/zaaicombinatie..

  2.   Gelijk met de maisinzaai

  Dit kan door de opbouw van een kleine zaaiunit elektronisch/pneumatisch) achter op de maiszaaimachine.

  3.   Na de maisinzaai

  Liefst direct of binnen enkele dagen na de maisinzaai kan Proterra Maize gezaaid worden met een bijvoorbeeld een wiedegcombinatie met zaaiunit.

   

  Inzaai in één werkgang tijdens zaaibedbereiding of gelijktijdig met de maisinzaai geeft een enorme besparing op de kosten van inzaai van de veelal verplichte groenbemester.  De zaaizaadhoeveelheid is 15-20 kg/ha.


  Herbicidetolerantie waardoor onkruidbestrijding mogelijk is
   

  Uitgebreide testen door Agro Research International BV in 2011 en 2012 tonen aan dat Proterra Maize voor veel onkruidbestrijdingsmiddelen- en combinaties tolerantie vertoont. Probleemonkruiden en grassen kunnen bestreden worden. Proterra Maize wordt hierdoor wel geremd in de groei, maar dit heeft als voordeel dat de groenbemesters de ontwikkeling van het maisgewas niet belemmerd.

   

  Verbetert bodemvruchtbaarheid en structuur door organische stof en doorworteling bouwvoor.

  Gedurende de zomermaanden ontwikkelen de Proterra Maize planten zich onder het maisgewas. De sterke planten verdragen schaduw en kunnen goed tegen de zomerdroogte. Bij de afrijping van mais (als het oogstmoment nadert) laat het maisgewas meer licht door waardoor de groei van Proterra Maize toeneemt.

   

  Na de maisoogst staat er direct een groeiend vanggewas dat een diepe en intensieve doorworteling van de bodem voor een goede structuur geeft en produceert zowel boven- als ondergronds veel organische stof. Dit is natuurlijk ideaal voor de bodemvruchtbaarheid en het volggewas. Door de betere gewasgroei en diepere doorworteling wordt uitspoeling voorkomen en worden voedingselementen vastgelegd.

  Specificaties
  Inzaaihoeveelheid:
  15-20 kg/ha
  Verpakking:
  25 kg
  Gras-groenbemesters

  Een hoog organischstofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Barenbrug heeft hiervoor een serie grasgroenbemesters ontwikkeld die een sterke structuurverbetering geven van de bouwvoor en een hoger organische stofgehalte.

  Vind een dealer bij
  u in de buurt
  Waar te koop
  Klik hier voor het
  antwoord op de
  veelgestelde vragen
  Vraag & antwoord