Start Praktijktest Proterra

Op twee plaatsen in Nederland heeft vakblad Grondig dit jaar een eigen praktijktest met Proterra in de mais liggen. Op deze percelen wordt de ontwikkeling van het gewas gevolgd en gekeken wat de reactie is op het onderzaaien van een groenbemester. Elke maand volgt een update en ook op internet worden de ontwikkelingen gevolgd.

De praktijktest is opgezet om twee nieuwe ontwikkelingen in de mais te kunnen volgen. Proterra is een nieuw type groenbemester: dit gras kan gelijktijdig met de mais worden gezaaid en overleeft als het goed is de normale onkruidbestrijding. Wel wordt de ontwikkeling wat stilgezet zodat het gras niet concurreert met de mais. Pas als de mais begint af te rijpen in augustus gaat het gras dan verder groeien. Tot de oogst vormt het dan een grasmat tussen de mais die niet alleen zorgt voor een goede groenbemester na de oogst, maar ook kan zorgen voor extra draagkracht bij de oogst.

 

De twee praktijkpercelen liggen in Waddinxveen en in Borculo. In Waddinxveen betreft dit een kleiperceel op een akkerbouwbedrijf. Hier heeft nog geen mais gestaan. In Borculo gaat het om een stuk laag gelegen zandgrond. Afgelopen jaar heeft hier ook mais gestaan en is hier al een kleine test gedaan met ProTerra.

 

In Waddinxveen is de mais en het gras gelijktijdig gezaaid op 4 mei. Het perceel was toen nog erg droog. Voor het gras is de grond extra gefreesd en is er gezaaid met een gewone zaaimachine waarmee normaal ook gras opnieuw wordt ingezaaid. Op dit perceel zijn de beide kopeinden ingezaaid met gras en is in het midden een strook dwars over het perceel gelegd.

 

In Borculo is in twee fasen gezaaid. Daar is de mais gezaaid op 17 mei en is op dinsdag 21 mei geegd met daarop gebouwd een kleine zaaimachine. Voordeel van dit systeem is dat er al een eerste onkruidbestrijding plaats vindt. Op dit perceel is ongeveer de helft ingezaaid met Proterra.

 

Op de website van brancheorganisatie Cumela zullen binnenkort nog de nodige updates komen. In het volgende nummer van Grondig volgt een samenvatting met de eerste effecten van de onkruidbestrijding.