Vanggewassen

Vanggewassen tellen met een factor 0,3 mee als vergroeningsoptie in de volgende gevallen:

- na vlas of hennep

- ten behoeve van aaltjesbestrijding

- in het algemeen, mits ze minimaal 10 weken blijven staan en er geen gewasbescherming toegepast wordt

De reeds verplichte vanggewassen na mais of granen tellen niet mee.

 

Deze regelgeving geeft voldoende kansen voor vanggewassen en groenbemesters binnen de vergroening. Punt van aandacht is de ’10-weken-eis’, waarbij het ploegen vóór de winter in een aantal gevallen in de knel zou kunnen komen.

 

Kies het juiste vanggewas in onderstaand schema. Klik op de naam voor meer informatie:

 

Akkerbouwgewas

Inzaai onder dekvrucht

Inzaai na oogst

Granen

Proterra Cereals

Cruciferen

Grasgroenbemesters

Bollenteelt

 

ProtaPlus

Grasgroenbemesters

‘Vroege’ aardappelen

 

ProtaPlus

Grasgroenbemesters

Mais

Proterra Maize

Grasgroenbemesters*

 

Aardappelen

 

Grasgroenbemesters

 

Suikerbieten

 

Grasgroenbemesters

 

* de verplichte groenbemester na maïs op zand- en lössgrond telt niet mee als vergroeningsgewas