Invulling vergroeningseisen

Het huidige voorstel wat door de Tweede Kamer is aangenomen en wat Staatssecretaris Dijksma aan de Europese Commissie zal voorleggen omvat 4 opties:

1) Akkerbouwrandenpakket: voor dit pakket moet een overeenkomst afgesloten worden met een looptijd van 5 tot 7 jaar. Dit kan ingevuld worden met beheerde akkerranden (min. 30% van het vergroeningsareaal) en landschapselementen waarvoor een ANB-contract is afgesloten. Dit kan aangevuld worden met eiwitgewassen, vanggewassen en/of landschapselementen.

2) Keuze uit de algemene lijst: onbeheerde akkerrand, eiwitgewas, vanggewas, wilgenhakhout. Combinaties zijn mogelijk en elke invulling wordt anders meegewogen (zie onder).

3) Collectieve invulling: maximaal 10 bijeen gelegen bedrijven leggen een aaneengesloten ecologisch aandachtsgebied aan, waarvan elk bedrijf minimaal 2,5% van zijn eigen bouwland inricht. Meer details moeten nog uitgewerkt worden

4) Duurzaamheidscertificaten: er wordt nog gekeken of dit als alternatief meegeteld zou mogen worden.

 

De wegingsfactor van elk element is als volgt:

                - beheerde akkerrand/ANB-element:                                   1,5

                - aangrenzende sloten aan beheerde akkerrand                   2,0

                - onbeheerde akkerrand:                                                     1,0

                - eiwitgewas:                                                                       0,7

                - vanggewas/wilgenhakhout:                                               0,3

               

Een bedrijf met 50 ha bouwland moet netto 2,5 ha vergroeningsareaal aanleggen. Om zo min mogelijk grond uit productie te hoeven nemen, zou hij bijvoorbeeld de volgende opties kunnen kiezen:

- Optie A: minimaal 8,4 ha vanggewas

- Optie B: minimaal 3,6 ha eiwitteelt

Voor elk element moet wél aan bepaalde voorwaarden qua teelt voldaan worden. Dit wordt verder toegelicht bij de uitwerking van de gewaskeuze.

 

De hierboven omschreven voorwaarden zijn nog niet definitief en kunnen gewijzigd worden. Er kunnen daarom geen rechten hieraan verleend worden en Barenbrug stelt zichzelf niet aansprakelijk voor de keuzes die een ondernemer op basis hiervan maakt. Voor meer informatie zie: www.toekomstglb.nl.