Bar Airport

Minder vogels op vliegvelden door speciaal gras

 

  • Bar Airport reduceert roofvogels door wegblijven van ongedierte
  • Bevat speciaal gras, gekweekt tegen ganzenvraat
  • Reduceert het aantal ganzen rond het vliegveld
  • Kenmerken van rassen zijn geselecteerd op grasbeheer van vliegvelden

 

  • Dijken
  • Bermen
  • Boomgaarden
  • Vliegvelden
Samenstelling
Soort
100%
Bar-Airport
Specificaties
Zaaidichtheid
1.5 kg/100 m²
Kortst mogelijke maaihoogte
40 mm
Verpakking
15 kg
Snelheid van vestiging
Kan goed tegen zout
Minder maaien
Minder pesticiden vereist
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist (droogtetolerantie)
Geschiktheid voor beweiden door schapen
Gaat erosie tegen
Bermen en dijken

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt...

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop