Bar Roadside B3

Bermenmengsel met toprassen van de Grasgids

 

  • Dijken
  • Bermen
  • Boomgaarden
  • Vliegvelden

100% Grasgids rassen!Meer over de Grasgids, klik hier!

De Grasgids is een leidraad voor de toepassing van  grasrassen en –mengsels voor sport, gazon, recreatie, bermen, dijken en golfgreens. Voor de Grasgids wordt gebruik gemaakt van gegevens uit vergelijkend rassenonderzoek uitgevoerd bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Voor meer over de Grasgids ga naar: www.barenbrug.be/grasgids

 

 

Keurmerk Oranjeband

Sinds 2000 bestaat er een keurmerk voor graszaadmengsels, Oranjebandmengsel genaamd. Graszaadmengsels met dit Oranjebandmengsel keurmerk zijn samengesteld uit rassen die uit de Grasgids afkomstig zijn. Naast de grasrassen wordt ook de samenstelling uitgebreid gecontroleerd.

 

Onafhankelijk getest

Hieronder is een tabel te zien met daarin de beste Hardzwenk-, Struis- en Roodzwenkgrasrassen.
 Deze grasrassen worden gebruikt in de B3 graszaadmengsels. Voor de Barenbrug B3 worden natuurlijk alleen de uitstekende rassen van Barenbrug zelf gebruikt. Deze zijn te herkennen aan de gele arcering in de tabel. 

 

Tabel Grasgids 2020 - Hardzwenkgras (Gazon) 

 

Tabel Grasgids 2020 - Roodzwenkgras gewoon (Gazon)

 

Tabel Grasgids 2020 - Roodzwenkgras fors (Gazon)

 

 

Samenstelling
Soort
20%
Roodzwenk - gewoon
45%
Hardzwenkgras
30%
Roodzwenk - fors
5%
Gewoon struisgras
Specificaties
Zaaidichtheid
1-1.5kg/100m²
Kortst mogelijke maaihoogte
15 mm
Verpakking
15 kg
Snelheid van vestiging
Kan goed tegen zout
Minder maaien
Minder pesticiden vereist
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist (droogtetolerantie)
Geschiktheid voor beweiden door schapen
Gaat erosie tegen
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Bermen en dijken

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt...

 

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren. Barenbrug heeft haar speciale bermen en dijken mengsels hierop toegespitst, waardoor we bijvoorbeeld ook mengsels aan kunnen bieden met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook in de maanden waarin gestrooid wordt mooi en wordt een dichte zode in de berm behouden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop