Productie

Onze afdeling zorgt voor de productie van graszaad. In feite zijn wij de inkoopafdeling van Barenbrug.

Wat we doen

Op basis van de 3-jarige verkoopprognose en de voorraadpositie wordt een productieplan gemaakt. Hierin staat welke (gras)rassen er in de komende jaren geproduceerd moeten worden om de geprognotiseerde graszaadverkopen van Barenbrug Holland in Europa te kunnen realiseren.

De productie van graszaden vindt wereldwijd plaats. Maar de graszaden worden bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de afzetmarkten geproduceerd in de (klimaat) omstandigheden waar de hoogste kwaliteit en oogstzekerheid gegarandeerd wordt. In Nederland wordt het graszaad vooral geproduceerd op akkerbouwbedrijven als onderdeel van een bouwplan met andere gewassen waaronder suikerbieten, aardappelen en granen.

 

Teeltadviseurs

Onze Barenbrug teeltadviseurs contracteren en begeleiden de graszaadteelt bij de telers. Zij adviseren de telers en begeleiden de teelt voor een optimale opbrengst en kwaliteit. Teeltadviseurs zijn ook verantwoordelijk voor de officiële keuring van percelen. Hierbij wordt het risico van ongewenste bestuiving door grassen uit aangrenzende percelen vastgesteld en de vermenging met andere soorten/onkruiden in het perceel. Deze keuringen zijn een vereiste voor de certificering van het graszaad.

Ben Seubring, vertelt in het kort iets over zijn baan: “Ik ben teeltadviseur voor Barenbrug in Noord-Nederland. Dit houdt in dat ik boeren bezoek en adviseer over hun graszaadteelt. Ik loop veel in het veld om te beoordelen hoe het gewas erbij staat. Als ik bijvoorbeeld  verschillende onkruiden zie, geef ik advies over wat de teler kan doen om deze onkruiden te bestrijden. Daarnaast moet ik ook de graszaadpercelen keuren op raszuiverheid. Ik ben daarvoor officieel bevoegd keurmeester van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)”.

Medewerkers aan het woord

“Barenbrug straalt een familiaire sfeer uit en gaat op een correcte en respectvolle manier met werknemers en telers om. Ondanks dat we in een traditionele sector werken, zijn we innovatief en vooruitstrevend.”

Siebert Sattler - Productieleider Nederland

 

“Barenbrug is een organisatie met korte lijnen. Met mogelijkheden om je eigen ideeën uit te dragen en om daar mee aan de slag te gaan. Dat geeft heel veel voldoening.”

Helmig Spijkerboer – Hoofd productie

 

“Het werken bij Barenbrug ervaar ik als zeer positief. Barenbrug is echt een proactieve organisatie. Je krijgt veel vrijheid bij het uitvoeren van je taken. Als jij ergens kansen ziet of iets graag zou willen doen, dan helpt Barenbrug jou daarbij om die kant op te gaan. Ze zijn altijd vooruitstrevend en daar houd ik van.”

Ben Seubring - Teeltadviseur