Financieel voordeel Bonsilage Plus

Nijmegen, 18 april 2017

 

Het behandelen van de graskuil met het inkuilmiddel Bonsilage Plus levert veehouders een flink financieel voordeel op. In onderstaande tabel ziet u de berekening van het voordeel dat Bonsilage Plus oplevert per koe per dag.

Hogere voederwaarde

De voederwaarde van graskuilen behandeld met Bonsilage Plus ligt hoger dan de voederwaarde van onbehandelde graskuilen. Dit is aangetoond in onderzoek van HAS Hogeschool Den Bosch op basis van 2.352 kuiluitslagen. Door de hogere voederwaarde stijgt de melkproductie. Bij een opname van 10 kilo droge stof per koe per dag kan het financiële voordeel oplopen naar 137 cent per koe per dag. Dit betekent voor een melkveebedrijf met 80 koeien € 40.000,- op jaarbasis.

Financieel voordeel Bonsilage Plus in graskuilen

Bijkomende voordelen Bonsilage Plus

Bonsilage Plus reduceert de ontwikkeling van broei en schimmels na opening van de graskuil. Schimmels produceren mycotoxinen (gifstoffen) die schadelijk zijn voor de pensbacteriën waardoor koeien gezondheidsklachten krijgen. Melkveehouders die hun graskuilen behandelen met Bonsilage Plus besparen door het voorkomen van gezondheidsklachten van hun melkvee op veeartskosten.

 

Vloeibaar en granulaat
Bonsilage Plus is geschikt voor kuilen van 22 tot 67% droge stof. Het is een biologisch middel met 100% EU goedgekeurde bacteriestammen. Het product is verkrijgbaar als granulaatkorrels en in wateroplosbaar poeder. Kuilen die zijn behandeld met Bonsilage Plus moeten minimaal 6 tot 8 weken gesloten blijven na de laatste keer inkuilen. Voor een optimaal effect de Bonsilage Plus tijdens het inkuilen op de hakselaar of in de opraapwagen/balenpers over het verse kuilgras vernevelen/mengen.

terug