Melkt u al 21.000 liter per hectare?

Melkgeld fors verhogen met goed graslandbeheer

We weten alle productiegegevens van een koe, maar niet van de grond. Best vreemd voor een productiemiddel dat ongeveer 50.000 euro per hectare kost. Rayonmanager Tom Willems van Barenbrug pleit voor meer inzicht in de opbrengstcapaciteit van een weiland. “Moderne weides leveren jaarlijks 14.000 kg droge stof per hectare, waarvan koeien 21.000 liter melk kunnen geven. Dat zijn mooie kengetallen waarmee veehouders hun eigen weiden en bedrijfsvoering kunnen vergelijken.”

 

Om inzicht te krijgen wat een perceel opbrengt zullen melkveehouders eerst inzicht moeten krijgen in de productiecapaciteit van een perceel. Dit kan eenvoudig door wegers op kiepers te monteren. Verschillende loonwerkers leveren deze dienst al. Ook doorstroommeters op hakselaars geven inzicht in de opbrengst. Sommige systemen laten zelfs met kleuren zien wat de opbrengstverschillen zijn binnen een perceel. Maar het kan ook simpeler. Met een graslandhoogtemeter is de opbrengst voorafgaand aan het maaien en beweiden van een perceel redelijk nauwkeurig te bepalen. Ook met het tellen en noteren van het aantal vrachten bij inkuilen, kan een veehouder op jaarbasis goed inschatten hoeveel gras er van een perceel komt.

 

Zorg voor een losse bodem

Is de productie onder de maat dan kan een veehouder maatregelen nemen om de opbrengst te verhogen. Naast een goede pH (5,3 tot 5,5 voor zand en 6,5 voor klei), een organischestofgehalte hoger dan 4 procent en een optimale mineralenhuishouding, is de losheid van de bodem een belangrijk aspect. De wortels van gras groeien nagenoeg niet bij een weerstand van meer dan 2 bar. “Wortels die diep groeien, zijn nodig om de maximale opbrengst te realiseren”, zegt rayonmanager Ton Willems.

 

Het goed loswerken van de bodem bij graslandvernieuwing is noodzakelijk om een verdicht perceel weer in de juiste conditie te krijgen. Belangrijk daarbij is dat alle werkzaamheden op het land – zowel tijdens de graslandvernieuwing als later in de gebruiksfase - plaatsenvinden op een moment dat de bodem daar geen negatieve gevolgen van ondervindt. “Dat je gebruik maakt van machines die niet te zwaar zijn met de juiste banden en een lage bandenspanning, is natuurlijk logisch.”


Naast het feit dat wortels diep de grond in gaan, zorgt een voldoende losse bodem ook voor een goede capillaire werking waardoor zowel de watertoevoer bij droog weer - van beneden naar boven – als de waterafvoer bij zeer nat weer – van boven naar beneden – altijd optimaal verloopt en de groeicondities voor gras ideaal zijn.

 

Gebruik de beste genetica Onder ideale bodemomstandigheden wordt de opbrengst van een hectare grasland verhoogd van 9 naar 12,5 ton droge stof. Het verder verhogen van de opbrengst kan daarna door goede genetica te gebruiken. De toprassen Barimero en Dromara (beide Engels raaigras) zijn in verschillende Milkway-mengsels verwerkt en gaan efficiënt om met zonlicht, water en mineralen. Deze rassen zorgen voor veel opbrengst in het blad waar koeien goed van produceren. Veehouders die een nog grotere stap willen maken in opbrengstverhoging, kunnen kiezen voor Mikway•Structo. 


Aan de basis van dit mengsel staat zachtbladig rietzwenk. In jaar twee tot jaar tien na inzaai geeft dit mengsel 30 procent meer opbrengst per jaar. Een van de opmerkelijke kenmerken van rietzwenk is de diepe beworteling tot 105 cm. Andere mengsels die een flinke productiestijging laten zien zijn Tornado 2 (+18% ds/jaar) en Tornado 3 (+12% ds/jaar). Met deze mengsels maken veehouders de stap van 12,5 naar 14 ton droge stof per hectare per jaar.


Goedkoopste investering

Willems: “Als je bedenkt dat een koe van elke kg droge stof  1,5 liter melk kan geven, komt de melkproductie per hectare uit op 21.000 liter. Goed graslandbeheer en de juiste genetica zijn dus de goedkoopste investeringen om het melkgeld fors te verhogen."