Timothee is als mayonaise op de frieten

Smaakmaker in gras zorgt voor hogere voeropname.

Timothee geeft smaak aan een weiland waardoor koeien meer vreten en daardoor ook meer melk geven. Niet voor niets wordt gezegd dat timothee in een grasmengsel is als mayonaise op de frieten.

 

Timothee is een grassoort die oorspronkelijk uit Scandinavië komt. Het gras scoort een 10 op wintervastheid en kan dus goed tegen koude. In het voorjaar zorgt timothee voor een snelle start van de weide. Grasmengsels met een aandeel timothee hebben daardoor een langer groeiseizoen. Dit komt de jaaropbrengst van het totale grasperceel ten goede. Met zijn blauw/groene uiterlijk, gedraaid blad en verticale groei (tot 1 meter hoog), valt het gras in het voorjaar meteen op. In de zomer is dit Scandinavische gras minder prominent aanwezig in de weide.

 

Grootste pluspunt van timothee is de smaak. Mengsels waarin deze soort is verwerkt, scoren altijd hoog wat betreft opname. Dit blijkt ook uit proeven die Barenbrug uitvoert op praktijkbedrijven. Hierbij worden binnen een perceel meerdere vakken gemaakt van 4 bij 4 meter waarin verschillende grasmengsels worden getest. Een vak met een mengsel waarin timothee aanwezig is, is altijd als eerste kaalgevreten. Productmanager Tom Willems: “Zelfs een Engels raaigras dat als enkelvoudig gras slecht scoort op smaak, wordt met de toevoeging van timothee als eerste opgenomen.”

 

Ongevoelig voor kroonroest

Uit deze praktijkproeven blijkt ook dat koeien de plaats herkennen waar een mengsel met timothee staat. Nadat ze in de weide komen, zullen ze als eerste naar de vakken lopen waar zich de timothee mengsels bevinden. Omdat timothee ongevoelig is voor kroonroest, behoudt de weide ook in het najaar zijn smaak. De hogere opname (en dus hogere melkgift) van een weide met timothee is zodoende het hele groeiseizoen waarneembaar.

 

Bijkomend voordeel van timothee is dat het de vertering in de pens stimuleert. Het voer wordt sneller verteerd, wat de opname en de melkproductie extra stimuleert. Oorzaak van de snelle vertering is het ruwe blad dat – in tegenstelling tot Engels raaigras – beter blijft drijven in de pens. Pensbacteriën kunnen zich in deze structuurlaag (de pensmat) beter ontwikkelen. Daarnaast zorgen de relatief harde stelen van timothee voor meer pensprik. De koeienpens functioneert dus met timothee beter, verteert meer celwanden, en de melkgift neemt toe.

 

Niet diep zaaien

Timothee vraagt wel extra aandacht bij het zaaien. Omdat het zaad kleine en licht is, hoeft het niet diep gezaaid te worden. Een standaard regel is dat de zaaidiepte tweemaal de zaadgrootte is. Een timotheezaadje is ruim 1 millimeter groot. Dit betekent dat het zaad niet dieper dan 3 millimeter gezaaid hoeft te worden. Iets dieper zaaien – in combinatie met Engels raaigras – is geen probleem, maar wanneer timothee 2 centimeter diep wordt gezaaid, komt het niet meer uit.

 

Omdat het zaad zeer licht is, is er ook kans op ontmenging in de zaaibak. Timotheezaad dient daarom pas toegevoegd te worden aan het mengsel op het moment dat zaaimachine op het land staat. Eerder toevoegen - bijvoorbeeld op het erf waarna de rit naar het weiland ondernomen wordt – geeft een grotere kans op ontmenging. Voor een perfecte verdeling over het perceel, is het aan te bevelen het timotheezaad in delen toe te voegen aan het mengsel en regelmatig met de hand door de zaaibak te roeren zodat het zaad mooi gemengd blijft.

 

Nieuw Barronaise

Barenbrug heeft twee typen timothee in het assortiment: een weidetype (Barmidi) en een hooitype (Barpenta). Barmidi bloeit later dan het hooitype en groeit breder waardoor dit type beter bestand is tegen beweiden. Komend voorjaar voegt Barenbrug een nieuw ras toe aan het assortiment: Barronaise. Dit ras combineert een topsmaak met een zeer goede productie. Niet voor niets wordt gezegd dat timothee in een grasmengsel is als mayonaise op de frieten.