Zachtbladig rietzwenk; meer afbreekbare celwanden voor structuur en optimale vertering

 Het belang van goed gras in de voederwinning wordt groter. Met zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) kunnen melkveehouders meer melk produceren. De opbouw van de celwanden van zachtbladig rietzwenk is anders dan andere soorten, waardoor koeien meer kunnen opnemen voor een hogere melkproductie. Zachtbladig rietzwenk heeft namelijk tot 50 gram minder suiker en tot 50 gram meer hemicellulose per kg ds voor meer celwandverteerbaarheid. Dit biedt veel voordelen in het dagelijkse rantsoen van koeien.

 

Zachtbladig rietzwenk voor structuur en optimale verteringRietzwenk beschikt over vijf procent minder zetmeel en suikers, maar wel over meer celwandverteerbaarheid (NDF). Hiermee komt de kuil veel sneller in de buurt van een celwandgetal van 480 en dus in de buurt van een topsilo. Door het lagere aandeel zetmeel en suikers lopen melkveehouders minder risico dat rantsoenen ‘te snel’ worden. Een koe kan in de eerste vier maanden van de lactatie maximaal 6,8 kilogram zetmeel en suiker verteren. Met rietzwenk komen de melkveerantsoenen minder snel in de gevarenzone. Het eventuele tekort aan zetmeel en suiker kan dan op maat worden aangevuld met krachtvoer of met enkelvoudige grondstoffen.

 

Zachtbladig rietzwenk bevat meer verteerbare celwanden

 

 

Betere celwanden

Het voordeel van rietzwenk is niet alleen de hogere celwandverteerbaarheid (NDF). Ook de kwaliteit van de celwanden is optimaal voor koeien om er melk van te geven. Het NDFgehalte van een voedermiddel bestaat uit hemicellulose, lignine en cellulose. Lignine breekt niet af, cellulose breekt binnen 48 uur af en hemicellulose breekt binnen 8 uur. Juist deze laatste fractie is ruim vertegenwoordigd in rietzwenk. Koeien kunnen dus het rietzwenk snel omzetten in veel extra melk.

 

Opbrengst

De opbrengst van zachtbladig rietzwenk is vergeleken met 46 andere gangbare graszaadmengsels. Uit deze vergelijking blijkt dat het mengsel met zachtbladig rietzwenk (Milkway•Structo) een relatieve drogestofopbrengst realiseert in het eerste jaar na inzaai van 124. Het gemiddelde van alle 46 mengsels is 100. Het tweede jaar is dat gestegen naar 138. Gemiddeld over de eerste twee jaar komt Milkway•Structo uit op 131 ofwel 31 procent meer droge stof. In het jaar van inzaai ligt de opbrengst van het mengsel iets lager dan van andere mengsels door de ontwikkeling van het wortelstelsel.

 

Eiwit

Ook de eiwitopbrengst van Milkway•Structo met NutriFibre ligt hoger dan het gemiddelde. De relatieve score van Milkway•Structo ten opzichte van de andere mengsels ligt op 126 ofwel  26 procent meer eiwit per hectare. Omdat rietzwenk diep wortelt, is het minder gevoelig voor droogte en gaat het efficiënt om met mineralen. Verlies van mineralen naar het grondwater is nihil. Dus melkveehouders die veel opbrengst willen met gras dat bijdraagt aan een gezonde vertering, maken met Milkway•Structo met NutriFibre de juiste keuze. Lees hier meer over Milkway Structo.

 

 

NutriFibre
U herkent aan het NutriFibre logo of een graszaadmengsel is samengesteld met zachtbladig rietzwenk. Lees hier meer over de voordelen van NutriFibre.