Innovatie

Met de kennis dat de wereldbevolking binnen enkele decennia uitgroeit tot negen miljard mensen, rust er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van elk bedrijf dat zich – direct of indirect – met de productie van voedsel, het verbruik van water en de uitstoot van CO2 bezighoudt. Een verantwoordelijkheid die we niet uit de weg gaan, maar waaraan we een bijdrage leveren door op deze ontwikkeling in te spelen. Innovatie is voor ons niet een groen randje om de missie, maar de kurk waarop ons bedrijf drijft. Ze ligt ten grondslag aan alles wat we doen. 

Innovatie

Hoe kunnen we op een duurzame manier een bijdrage leveren aan de negen miljard monden die we in 2050 te voeden hebben?

 

De invloed van grassoorten op huidige en toekomstige wereldproblemen is groter dan je denkt. Met de juiste genetica en technologie leveren we een belangrijke bedrage aan de verbetering van de algehele gezondheid via de beste zuivel en het beste vlees en aan een verlaging van de wereldwijde CO2-uitstoot. Meer direct zorgen we voor een productieverhoging voor boeren met gereduceerd gebruik van water, meststoffen en pesticiden. Dit is onze bijdrage aan een betere wereld voor de volgende generaties.

 

Verantwoordelijk omgaan met het beschikbare landbouwareaal en onze schaarse hulpbronnen vraagt om een grotere doelmatigheid in de productie van vlees en zuivel. Innovatie is voor Barenbrug een grote drijfveer, wat blijkt uit de continue verbeteringen die we doorvoeren.

 

  • We ontwikkelen gras met een hoge droogtetolerantie. Gras dat minder nodig heeft om te groeien, spaart het verbruik van kostbaar en schaars water.
  • Voortdurend blijven we onze grasvariëteiten verbeteren, zodat ze bijdragen aan de gezondheid en de productiviteit van grazende runderen, schapen en paarden.
  • We passen  nieuwe genetica en technologie toe in onze producten, waardoor grassen beter bestand zijn tegen ziekten, beter groeien bij weinig licht en bij zeer lage of juist zeer hoge temperaturen.
  • Door sommige zaden te coaten versnellen we de kieming en de begingroei van jonge grasplanten. Deze technologie wordt toegepast met acht coatinginstallaties in onze bedrijven verspreid over de wereld. 

 

terug