Gras, het meest belangrijke gewas ter wereld

Het is misschien onvoorstelbaar, maar het groene plantje in uw achtertuin is voor onze beschaving niet alleen landbouwkundig, maar ook economisch en ecologisch gezien het meest belangrijke gewas ter wereld: naar schatting bestaat zo’n 20 procent van de wereldwijde vegetatie uit gras.

Gras, het meest belangrijke gewas ter wereld

"Grasses are the greatest single source of wealth in the world."


Agnes Chase

First Book of Grasses (1959)

 

"Grass is that indispensable form of plant life without which civilization, as we know it, would not exist."

 

Sellers Archer & Clarence Bunch

The American Grass Book (1953)

 

Gras vervult een tal van belangrijke functies. Hoewel we het zelf niet kunnen verteren, is het een van de meest belangrijke hulpbronnen voor onze voedselproductie: dieren eten immers wel gras, en wij eten weer dierlijke producten als vlees, eieren en melk. Daarnaast gebruiken we gras voor nog veel meer doeleinden, zoals voor sport, recreatie en ter decoratie van tuinen en openbare ruimten. Ook in ecologisch opzicht speelt het gewas een belangrijke rol: het beschermt de bodem tegen erosie, absorbeert water, zuivert de lucht die we inademen, et cetera.

 

Elke grassoort heeft zo zijn specialiteit. De familie van de grassen (Graminae) bestaat uit zo’n 8.000 soorten. Er zijn geschikte grassen voor bijna alle temperaturen en neerslagniveaus. Zo zijn er grassen die gedijen in extreme droogte, doordat zij met hun extra lange wortels diep in de bodem water kunnen onttrekken. Andere soorten vestigen zich bijvoorbeeld goed bij extreme kou of zijn bestand tegen lange perioden van regen.

 

Gras is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend, maar het moge duidelijk zijn dat gras een grote rol speelt in ons bestaan. Wetenschappers over de hele wereld zijn actief in het onderzoeken, verbeteren (veredelen) en kweken van dit zo belangrijke gewas. Ook Barenbrug houdt zich hiermee bezig, maar dat is niet alles wat we doen. Wij hebben ons gespecialiseerd in het gehele proces: van de veredeling en het kweken van graszaad, tot de productie en de verkoop ervan.

terug