Water Saver

Versla de droogte met gras dat minder water gebruikt!

  • Droogte tolerant.
  • Minder irrigatie.
  • Voor speel- en siergazons.
  • Robot and Mulch
  • Herstel
  • Speel en sport
  • Dry and strong
  • Schaduw en zon

Versla de droogte

Langdurige droogte kan uw grasmat ernstig beschadigen. Water Saver® voorkomt dat probleem. Waar andere grasplantjes verdrogen, blijft Water Saver® wél groen. De Barenbrug Research rassen die worden gebruikt in Water Saver® blinken uit in droogte- en hitte-tolerantie.

 

Water Saver® bevat rietzwenkgras, Engels raaigras en veldbeemdgras van Barenbrug. De Barenbrug veldbeemdrassen staan bekend om hun herstellend vermogen (veerkracht) na een droge periode. Waar andere rassen het laten afweten bij droogte of hitte, zal een ras als Barimpala weer snel groen worden.

 

Veldbeemdgras - Barimpala heeft de meest bepalende rol in Water Saver®.

Veldbeemd heeft de meest bepalende rol in Water Saver®. Het aanbod van veldbeemdrassen is zeer groot. Echter, alleen de beste door Barenbrug Research op droogtetolerantie, winterhardheid en betredingstolerantie geselecteerde rassen zijn opgenomen in Water Saver®. Barimpala is zo’n veldbeemd die én goed presteert onder droge omstandigheden én een prima winterperformance laat zien.

 

 De figuur hieronder laat zien dat de veldbeemden type Barimpala veerkrachtiger zijn in voorjaar en herfst vergeleken met traditionele veldbeemdtypes.

 

Grafiek Water Saver: Herstel na droogte

 

Wilt u meer weten over de eigenschappen van Poa pratensis - veldbeemdgras ga dan naar www.barenbrug.be/veldbeemdgras.

 

Specifieke Barenbrug rietzwenkrassen

De specifieke Barenbrug rietzwenkrassen zorgen voor een zeer diepe beworteling, hebben een fijnere bladtextuur en hebben een sterkere droogtetolerantie dan traditionele rietzwenkrassen. Het aandeel Engels raaigras in Water Saver® zorgt ook nog eens voor een snelle vestiging en is specifiek geselecteerd op droogtetolerantie.

 

De uitgebalanceerde combinatie van de beste Barenbrug rietzwenk-, Engels raai- en veldbeemd-rassen in Water Saver® zorgt voor de uitmuntende tolerantie van droogte en hitte.

 

Beregeningsniveau was 50% van de evapotranspiratie (ET). Metingen waren uitgevoerd over een periode van twee jaar.

 

Grafiek Water Saver: Kwaliteit grasmat

 

Diepe beworteling de weg naar succes

Dankzij de diepe beworteling van Water Saver® haalt het gras water uit diepere lagen. Reguliere grasplantjes wortelen ondieper en zijn enkel in staat water uit de toplaag te halen (bovenste 10 tot 15 cm). Er hoeft niet eens extreme droogte op te treden en het plantje gaat al dood. Het rietzwenkgras in Water Saver® kan tot meer dan 60 cm diepte wortelen en slaat water en voeding (suikers) op in haar wortels. Het bouwt dus als het ware een buffer op voor droge tijden. Veldbeemd zorgt voor intensieve groei in de breedte. Hierdoor ontstaat er een uitgebreid netwerk van ondergrondse uitlopers en wortels.

 

 

Besparen op water en kosten
Dankzij het gebruik van Water Saver® kan tot wel 70% van de totale hoeveelheid irrigatiewater worden bespaard. Bij een in Italië gemiddeld verbruik van 200 liter water per m2 per maand levert dit in het groeiseizoen, lopend van mei tot oktober, al snel een totale reductie van 0,70 x 1.000 liter is 700 liter per m2 op. Per hectare is dat 7.000 m3 water! In euro’s kunnen de besparingen, afhankelijk van de regio, oplopen tot meer dan € 15.000 per hectare.

 

 

 

Green Earth label - voor duurzaam onderhoud

Barenbrug wil niet alleen een voortrekker zijn op het gebied van verbetering van grassen, Barenbrug wil met zijn ontwikkelingen ook een bijdrage leveren aan een Groen Aarde waartoekomstige generaties ook kunnen recreëren en sporten. Om dit gestalte te geven is het kwaliteitslabel Green Earth in het leven geroepen. Dit keurmerk helpt groenbeheerders met een duurzamer gebruik en beheer van gras door minder gebruik van water, meststoffen en pesticiden en minder maaien.

 

Voor meer informatie over GreenEarth ga naar www.barenbrug.be/greenearth

 

 

Green Earth wordt erkend door:

 

Specificaties
Duurzaam onderhoud
GreenEarth-label
Zaaidichtheid/m²
30-35 gr
Kortst mogelijke maaihoogte
30-40 mm
Verpakking doos
1kg
Verpakking zak
5kg
Snelheid van vestiging
Sterkte bij betreding
Sterk in schaduw én zon
Sierwaarde (fijnbladigheid)
Donkerheid van kleur
Minder maaien
Minder pesticiden vereist
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist (droogtetolerantie)
Gaat erosie tegen
Openbaar groen

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische aspect.

Een doordachte keuze van het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele jaren!

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat...

 

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in onze tuinen, in parken en op sportvelden. Niet alleen de praktische toepassing is belangrijk, ook het vermogen van gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische aspect.

Een doordachte keuze van het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele jaren!

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop