Barenbrug op trefdag Comité Jean-Pain

Op vrijdag 21 september 2007 vierde Comité Jean-Pain de jubileumeditie van hun jaarlijkse trefdag.  Dit evenement ging door op het "Hof ter Winkelen" te Londerzeel. Hier heeft de vereniging een proeftuin en bezoekerscentrum van ca. 1 hectare. Aan bezoekers wordt uitleg gegeven over thuiscomposteren, kringlooptuinieren, natuurvriendelijk grasbeheer,...

Op deze dag werden alle Vlaams-Brabantse compostmeesters uitgenodigd. Het werd een grote doe-markt waar de compostmeesters op diverse stands actief konden deelnemen aan werkwinkels, demonstaties, discussiesessies,...
Barenbrug was aanwezig in het kader van ecologisch graslandbeheer.

Compostmeesters konden informatie verkrijgen over traaggroeigras, composteren van gras, grasmengsels voor bloemenweides,...

Uitermate veel interesse was er voor Low Maintenance, het traaggroeigras van Barenbrug. Specifieke kenmerken van dit graszaadmengsel zijn:

  • een reductie van ca. 50% van het totale maaiafval. 
  • Het aantal maaibeurten kan met ca. 35% verminderd worden. 
  • een mooi donkergroen gazon, ook tijdens de winter
  • kan tegen een normale betreding
  • de meststoffenbehoefte van dit mengsel is laag.

Deze unieke eigenschappen maken Low Maintenance tot hét ecologisch mengsel voor elke tuin.

 

 

Foto: Christophe Doubel, product-en rayonmanager recreatie