Green Earth brochure 2012

Duurzaam inkopen wordt steeds belangrijker. Dit blijkt ook uit de strenge eisen die de Europese Unie in de toekomst stelt aan de inkoopmethoden van overheden en gemeenten. Met deze steeds strenger wordende eisen in het vooruitzicht heeft Barenbrug met het Green Earth label als eerste in de markt een gamma aan duurzame mengsels geïntroduceerd voor zowel golf als gazon en openbaar groen.

De mengsels die in aanmerking komen voor het Green Earth label, voldoen aan één of meerdere van de volgende duurzaamheidscriteria:

  • Minder beregenen.
  • Minder bemesten.
  • Minder pesticiden.
  • Minder maaien.


Mengsels met het Green Earth label zijn minder belastend voor het milieu en leveren zowel ecologische als economische voordelen op. Hiermee levert Barenbrug zijn bijdrage aan een aarde die ook voor onze volgende generaties nog volop groen zal zijn.

Meer details over Green Earth vindt u in de folder Green Earth - Duurzamer en economischer gras.