Reeds in hartje winter doorzaaien met SOS

Na afloop van het speelseizoen zjn alle sportvelden toe aan een stevige opknapbeurt. Door een overvolle wedstrijdagenda is hiervoor de beschikbare tijd beperkt. Bovendien verlangt de voetbalbond minimaal 60% grasbezetting voor officiële wedstrijden. Met SOS introduceert Barenbrug de mogelijkheid om de 'hersteltijd' fors te reduceren. Doorzaaien met SOS garandeert een grasbezetting van minimaal 60% binnen een maand, zelfs bij koele temperaturen. 

H
ARTJE WINTER
Zwaarbelaste speel- en trainingsvelden zijn tegen kerst meestal kaal gespeeld. Clubs moeten improviseren om alle trainingen en wedstrijden op geschikte velden af te werken. Het nieuwe concept van Barenbrug brengt hier verandering in door al tijdens de winter de velden door te zaaien met SOS. SOS halveert de hersteltijd na doorzaai en vestigt zich razend snel, zomer en winter. Het graszaad kiemt al vlot bij een bodemtemperatuur van 6 °C - ook bij lagere, vorstvrije temperaturen kiemt SOS, zij het iets trager - en garandeert een hoge grasbezetting het hele jaar rond. SOS onderdrukt ook straatgras, heeft een stevige diepe beworteling en mondt uit in een mooiere grasmat en egaler veld. Gevolg daarvan is ook een beter balgedrag voor technisch voetbal en een verminderd risico op blessures. 

WEG MET STRAATGRAS
“SOS is aangewezen als doorzaaimengsel wanneer de factor tijd beperkend is”, vertelt Christophe Doubel van Barenbrug tijdens de voorstelling van SOS op het ‘doorgezaaide’ veld in het sportpark van Rumbeke. “De courante tijd vooraleer een gras zich goed vestigt en betreedbaar wordt, is acht tot negen weken. Met SOS is het veld al na vier tot vijf weken bespeelbaar. Het doorzaaien kan praktisch het hele jaar door, ook bij koude bodemtemperaturen in de winter. In veel gevallen kan men van pakweg oktober tot februari nauwelijks aan herstel doen. Met SOS komt daar nu verandering in. Zowel in de zomer, maar ook en vooral in het late najaar en het vroege voorjaar zorgt de snelle kieming voor een mooie grasmat. Overigens zijn niet alleen voetbalvelden, maar ook tennis- en rugbyterreinen gebaat bij SOS. Door het feit dat SOS zo snel kiemt, maakt het mengsel plaatsen dicht voor straatgras de kans krijgt zich door te zetten. Straatgras heeft een slechte beworteling en wordt daardoor snel uit de grasmat getrapt. Hierdoor ontstaan open plekken. Bovendien heeft straatgras een afwijkende lichte kleur waardoor het veld een vlekkerig uiterlijk krijgt. SOS kiemt en vestigt zich bij lagere bodemtemperaturen dan straatgras. Hierdoor krijgt straatgras geen kans zich te vestigen. Bovendien heeft SOS een stevige diepe beworteling.”

TIPS VOOR DOORZAAIEN
SOS kan het gehele jaar doorgezaaid worden: van januari tot en met december. Voor een optimale kieming wordt SOS bij normale vochtvoorziening ondiep doorgezaaid (niet dieper dan 15mm). Alleen in droge omstandigheden wordt aanbevolen iets dieper te zaaien. De aanbevolen zaaidichtheid is gemiddeld 40gram per m2 en varieert van 30 tot 50 gram, afhankelijk van bodemtemperatuur en grasbezetting. SOS kan doorgezaaid worden met elk type doorzaaimachine. Kruislings doorzaaien wordt aanbevolen voor een gelijkmatige verdeling van het graszaad. Het is van essentieel belang om de toplaag van ‘vers’ doorgezaaid gras vochtig te houden zodat het kiemproces wordt versneld. Na doorzaai met SOS kan men een startbemesting toepassen. In Rumbeke werden de velden bij doorzaai bemest met Certoplant Royal van de firma Schweizer. Na vestiging van het nieuwe gras kan het veld worden gemaaid. Voor SOS bedraagt deze minimaal 20mm.

 

Bron: Garden Style, nr 41-2008, p64