Roodzwenk ideaal voor greens

In uw greens komen twee soorten roodzwenkgras voor: gewoon roodzwenkgras (festuca rubra commutata - frc) en roodzwenkgras met fijne uitlopers (festuca rubra trichophylla – frt). Hoe kun je de verschillen tussen beide nu herkennen?

 

Mengsels als Bar Fescue en Bar Superb bevatten respectievelijk 100 procent en 80 procent gewoon roodzwenkgras en roodzwenkgras met fijne uitlopers. Beide subsoorten vervullen een complementaire rol in het mengsel. Gewoon roodzwenkgras zit erin omdat het al vroeg in het voorjaar begint met groeien maar deze groei vermindert gedurende de nazomer wel. Roodzwenk met fijne uitlopers daarentegen start veel later met de groei maar gaat door tot in de herfst. Een combinatie van beide geeft een langdurig (diep)groene kleur over het hele groeiseizoen.

 

Rassen binnen beide soorten kunnen onderling ook flink verschillen voor wat betreft de voorjaarsgroei en hun tolerantie tegen kort maaien. Roodzwenk met fijne uitlopers bijvoorbeeld heeft een goede resistentie tegen beregening met zout of brak water en produceert rhizomen (ondergrondse uitlopers) voor een sneller herstel, terwijl gewoon roodzwenkgras dit niet heeft en juist veel meer als een polvormer groeit.

 

Raseigenschappen

Wilt u vroeg kiemend en vestigend roodzwenkgras in uw green dan is de keuze voor een gewoon roodzwenkras als Barswing de juiste omdat dit ras heel goed in staat is bij lage bodemtemperaturen te kiemen. Ligt uw green deels in de schaduw en wordt deze veel gebruikt dan moet er beslist roodzwenkgras met fijne uitlopers in het mengsel zitten. Dankzij de vlotte vestiging en agressieve vorming van rhizomen bij toprassen als Barcrown maar ook Barmalia blijft de green mooi groen onder betreding.

Nieuwe rassen in de golfmengsels van Barenbrug komend jaar zijn de Viktorka (Frt) en Bargreen II (Frc). Viktorka is met afstand de beste roodzwenk met fijne uitlopers op de STRI-lijst 2009 en scoort vooral erg hoog op resistentie tegen rooddraad en kleur in de zomer. BargreenII is een meer dan waardige opvolger van de bekende Bargreen en presteert zeer goed op zodedichtheid.

 

Kwaliteit mengsel

Verschillende soorten in een mengsel zijn belangrijk voor het gebruiksdoeleind van het mengsel. Uiteindelijk bepaalt de som van de verschillende specifieke raseigenschappen de totale kwaliteit van het golfmengsel voor dit specifieke gebruik. 

 

Topkwaliteit voor golfbanen

De kwekers van Barenbrug zijn al dertig jaar actief op het terrein van grasveredeling voor golfbanen. Niet voor niets zijn de golfbaanmengsels van Barenbrug toonaangevend in Nederland en de rest van de wereld.

 

Om deze toonaangevende positie te behouden werkt Barenbrug nauw samen met greenkeepers en golfarchitecten over de hele wereld. Overeenkomsten met organisaties zoals FEGGA, EIGCA, Elmwood College waaronder St. Andrews en Pebble Beach zorgen er voor dat de nieuwe ontwikkelingen en producten meteen aansluiten bij de praktijk. De eisen die gesteld worden aan het gras voor greens, tees, fairways en roughs zijn totaal verschillend.

 

Deze eisen variëren van een uitstekende ziekteresistentie en super kort maaien van grassen op de greens, tot een super herstellingsvermogen van grassen op de tees en traag groeiende schaduwtolerante rassen die weinig onderhoudbehoeven in de rough. Een goede kwaliteit van de gebruikte rassen is belangrijk maar zeker zo belangrijk is de uitgekiende verhouding van specifieke rassen in een graszaadmengsel.