Veldbeemdgras: een ideale grassoort met één groot manco

Veldbeemdgras, Poa pratensis, is een gewilde grassoort op sportvelden. Toch heeft deze grassoort ook op golfbanen een oude traditie. Het wordt veelal gebruikt op de tees. Maar ook op de fairways, waarvan de zode een stootje moet kunnen verdragen, tref je veldbeemd aan. Al dan niet in combinatie met fijnbladig Engels raaigras of zelfs met het fijnbladige en duurzame roodzwenkgras. Het brede, stugge blad maakt veldbeemd minder geschikt voor een goede balrol. Hoofdreden waarom je veldbeemd minder op golfbanen zult aantreffen is dat het minder tolerant is tegen kort maaien. De meeste rassen kunnen niet lager dan 15 millimeter worden gemaaid. Indien dit wel gebeurt, wordt het kwetsbaarder voor ziektes als Brown patch, bladvlekkenziekte en roest.

 

 

Hoe herken je veldbeemdgras?
Wanneer we een pol veldbeemdgras met een vergrootglas volgens de determinatietabel ontleden, verraadt de soort zich op de volgende herkenningspunten: het jongste blad van veldbeemdgras komt gevouwen te voorschijn (gevouwen spruit); het blad heeft aan de basis geen oortjes; het ongeribde blad is aan de achterzijde glanzend, terwijl tenslotte de soort een kort en bleekgroen tongetje heeft. In het veld herkennen we veldbeemd vooral aan het blad. Wanneer we het blad tegen het licht houden, zijn over de lengte twee lichtlijnen zichtbaar. Dit noemt men wel het tramof skispoor. Wanneer we het blad vlakstrijken dan splijt de top. De ‘V' van veldbeemd wordt zichtbaar. Veldbeemdgras is een echte zodenvormer. De plant vormt ondergronds horizontale uitlopers ofwel stolonen. Op de knopen hiervan groeit de grassoort terug boven de grond. Poa pratensis bloeit als pluimgras. 

 

Gebruik veldbeemd
Op tees met hun intensieve gebruik waarbij veel schade ontstaat, maakt men vaak gebruik van veldbeemdgras, (fijnbladig)Engels raaigras en roodzwenkgrassen. Op fairways wordt vaak een mengsel van veldbeemd met zwenkgrassen of mengsels van zwenkgrassen met Engels raai gebruikt waar nog wat veldbeemdgras en/of struisgras aan is toegevoegd. Het gebruik van (een blend van) zuiver veldbeemdrassen tref je op tees en fairways zelden aan.

 

Eigenschappen Veldbeemd

Kiemduur 17-24 dagen
Vestiging 10-12 weken
Aantal zaadjes/gram 3.300
Optimale pH 5,5-7,5
Behoefte aan:
Stikstof hoog
Fosfaat vrij hoog
Kali hoog
Behoefte aan water vrij laag
Bespelingstolerantie 8
Zodendichtheid 9
Traagheid van groei 7
Tolerantie kort maaien 6
Droogte tolerantie 8
Wintervastheid 10
Schaduwtolerantie 5

 

 

Bron: Greenkeeper, Jaargang 20, nr.5, 2009