Minder maaien

Duurzaam grasbeheer betekent ook minder maaien. In het groeiseizoen kan gras veel massa produceren van hoge temperaturen en veel licht. Dit betekent dat dan ook vaker moet worden gemaaid, wat meer arbeid, machinekosten en brandstof (fossiele energie) vraagt en tegelijkertijd in een verhoogde CO2 uitstoot resulteert.

 

Maaibewegingen

Barenbrug heeft veel geïnvesteerd in onderzoek naar de biomassaproductie van gras. Hieruit bleek dat niet alleen soorten onderling verschillen, maar dat juist binnen deze soorten, dus op rasniveau, grote verschillen bestaan in groeihoogte en grasproductie.

Onderzoek

Engels raaigras - Binnen Engels raaigras zijn de verschillen groot. Over het algemeen produceren de oudere sportveldtypen veel meer biomassa dan de nieuwere vooral fijnbladige typen. Verschillen kunnen oplopen tot meer dan 30%. Figuur 6 geeft de hoeveelheid geproduceerd biomassa per m2 per jaar weer bij twee rassen Engels raaigras. Het donkere, iets fijnbladiger Barblack produceert ruim 20% minder biomassa dan bestaande breedbladige sportveldtypen.

 

Figuur 6: Minder biomassa dus minder maaien met Barblack.

 

 

Bron: Landlab, 2009

 

Veldbeemdgras - Hoewel de verschillen in grasopbrengst bij veldbeemdgras kleiner zijn dan bij Engels raaigras, kunnen de groeihoogtes bij veldbeemd sterk uiteenlopen. Ook hier geldt dat fijnbladiger types trager groeien dan de meer breedbladige. Figuur 7 geeft een beeld van twee veldbeemdrassen met betrekking tot de biomassaproductie per m2 per jaar.

 

Figuur 7: Minder biomassa dus minder maaien met Barhelene.

 

 

Bron: Landlab, 2009

 

Rietzwenkgras - Afgelopen decennium kwamen lange droogteperiodes frequent voor. Dit zorgt in combinatie met het gebruik van schrale, zandige toplagen onder sportvelden voor een sterke droogtegevoeligheid. De keuze voor rietzwenkgras blijkt in veel van deze gevallen de juiste oplossing voor optimale prestaties. Dit is vooral te verklaren door het vermogen van rietzwenk een groot, diep wortelend wortelstelsel te vormen. Ook ten aanzien van grasopbrengst zijn er grote verschillen, getuige Figuur 8.

 

Figuur 8: Minder biomassa dus minder maaien met Bardavinci.

 

 

Bron: Landlab, 2009

 

Bardavinci produceert bijna 40% minder biomassa dan bestaande rietzwenkgrassen!

 

Voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat de groei- en opbrengstverschillen binnen rietzwenkgras zeer groot zijn. Hier valt bij de mengselkeuze dus heel veel te besparen! In de loop van 2012 kan Barenbrug veel extra informatie verstrekken over de biomassaproductie van andere rassen zoals Engels raaigras, veldbeemdgras en rietzwenkgras. Deze rassen zullen worden gebruikt voor de Green Earth producten voor sportvelden, fairways, tees en overig openbaar groen. Wij houden u op de hoogte!

 

Fakkelgras - Het bekende fakkelgras Barkoel van Barenbrug staat garant voor ‘Minder maaien’. Proeven bij STRI in de jaren ’90 hebben aangetoond dat met Barkoel de maaifrequentie 35% wordt teruggebracht met behoud van de uitstekende gazonkwaliteit. Het ras Barkoel presteert ook prima bij droogte en tijdens de winter. Barkoel is de hoofdcomponent van het graszaadmengsel Low Maintenance.

 

Productrange

Het Green Earth graszaadmengsel dat goed scoort op de kwaliteit ‘minder maaien’ is:

 

Openbaar groen

Low Maintenance

De (eco)logische keuze voor een speelgazon of siergazon.

Bar Elegance

Sterk gazon met hoogste sierwaarde

MowSaver

Laag-blijvend gras met snelle vestiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​

Golf
 

Bar Fescue Plus

Meest duurzame gras voor golf greens, fairways and roughs..

Bar Rough

Landschappelijk decor.