Minder meststoffen

Gras heeft voeding nodig om goed te presteren. Stikstof is een van de belangrijkste motoren voor de groei van planten. Echter, kunstmest wordt gemaakt uit niet-hernieuwde bronnen in een energie-intensief proces. Een overmaat aan mest is tevens een bedreiging voor het ecosysteem in de omringende sloten.

Onderzoek

In het algemeen hangt de voedingsbehoefte van

de grasplant af van:

 

  • Het gebruiksdoel: sportvelden stellen andere eisen dan golfbanen of parken.
  • De grassoort: Engels raaigras heeft meer voeding nodig dan roodzwenkgras.
  • De genetische variatie: rassen hebben verschillende voedingsbehoeften.

 

Jarenlang onafhankelijk onderzoek bij STRI Bingley in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat roodzwenk- en hardzwenkgras met lage tot zeer lage bemestingsinput uitstekend presteren op gazons en golfbanen. Het onderzoek toont aan dat bij lagere bemestingsinput de kwaliteit van de grasmat gelijk blijft. Zo werden mengsels en rassen vergeleken in een Lage Input (60 kg N/ha/jaar) ten opzichte van een Standaard Input (120 kg N/ha/jaar). In het onderzoek is gelet op de invloed van verminderde bemesting op ziekteresistentie, straatgrasontwikkeling, zodedichtheid maar ook (golf)balsnelheid en viltopbouw van de zode. Het meerjarige onderzoek heeft ook aangetoond dat in de loop van de jaren het aandeel roodzwenk bij een lager input regime toeneemt ten opzichte van een standaard regime.

 

Figuur 3: Verandering van het aandeel roodzwenk in de tijd bij twee bemestingsniveaus.

 

 

Bron: STRI, 2010 onderzoek

 

Uit figuur 3 blijkt dat het aandeel roodzwenkgras in de green bij standaard bemesting lager is dan bij lagere bemesting. Het product Bar Fescue geeft dus een hogere greenkwaliteit bij lagere bemesting.

 

De conclusie is dat bij een vermindering van de bemestingsinput van 120 naar 60 kg/ha/jaar het gewenste gras behouden blijft, terwijl er tegelijkertijd 50% minder bemesting nodig is! Bovendien blijkt uit onderzoek dat hierdoor straatgras voorkomen wordt.

 

Ook binnen het bekende Engels raaigras zijn grote verschillen te zien. De eerste resultaten van een recentelijk gestarte proef naar de effecten van minder stikstof op de prestaties van sportrassen zijn veelbelovend en breken met het oude dogma dat Engels raaigras veel stikstof verlangt.

Productrange

Green Earth graszaadmengsels die ‘minder meststoffen’ nodig hebben zijn:

 

Openbaar groen

Water Saver

Voor gebruik op droogtegevoelige gronden.

Low Maintenance

De (eco)logische keuze voor een speelgazon of siergazon.

Bar Elegance

Sterk gazon met hoogste sierwaarde

   

MowSaver

Laag-blijvend gras met snelle vestiging

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf

Bar Fescue

Duurzaam en allround, roodzwenkmengsel voor

golf greens, fairways, tees en roughs.

Bar Fescue Plus

Meest duurzame gras voor golf greens, fairways and roughs..

Bar Fairway

Dichte en fijne zode voor fairway.

 

Bar Tee

Dichte en fijne zode voor tees.

Bar Rough

Landschappelijk decor.