HEADER_SOS_NL-500-2024!

Speelseizoen verlengen met SOS

Dankzij SOS® kan het speelseizoen behoorlijk worden verlengd. Door het veld vroeg in het seizoen door te zaaien, behoudt het veld een goede grasbezetting. Velden kunnen zo intensiever bespeeld worden dan daarvoor. Met SOS® wordt het aantal speeluren drastisch verhoogd, soms met wel 100 uur per jaar meer. 

Hogere grasbezetting

In bijstaande grafiek is te zien dat de grasbezetting stijgt na doorzaai met SOS®. Te zien is dat de grasbezetting tot aan de helft van het seizoen sterk afneemt. Zonder doorzaai neemt dit eerst nog verder af, waarna het daarna wel weer gaat stijgen.

SOS® geeft een boost aan het gras en zorgt ervoor dat de grasbezetting binnen korte tijd weer optimaal is en het speelseizoen wordt verlengd.

Snel herstel voor een lage prijs

Het plannen van voetbalwedstrijden is al moeilijk genoeg. Wanneer er door slechte velden geschoven moet worden wordt het nog lastiger. Met SOS® wordt snel herstel van de grasmat gegarandeerd en kan het speelseizoen voor een lage prijs hersteld worden.

Is uw grasmat ook aan herstel toe? Of het nu het doelgebied in een stadion betreft, het zestienmetergebied bij de plaatselijke amateurclub of het voetbalveldje in uw wijk, ga nú voor SOS®!

Zachte winters

Strenge nachtvorst is in Nederland zeldzaam en veel sneeuw hebben we de laatste jaren al helemaal niet gezien. Doordat er vaak niet of onvoldoende wordt bemest begint het gras al snel gebreksverschijnselen zoals bladvlekkenziekte en roodraad te vertonen. Hierdoor neemt de goede conditie van de velden sterk af.

 

De planten verzwakken op deze manier en kunnen de intensieve bespeling niet meer aan. Als gevolg komen er kale plekken op het veld en dat geeft straatgras de kans om overal door te komen. Dat lijkt mooi groen, maar tast de kwaliteit van het veld erg aan. Ook de toenemende hoeveelheid regen is een probleem. Doordat de grond verzadigt kan het water niet weg, dit kan leiden tot ernstige schade aan het veld. 

 

Klik hier voor meer informatie over straatgras.

Kieming voorspellen door graaddagen

Het is met behulp van de zogenaamde graaddagen rekenmethode goed mogelijk om de kieming van SOS® te voorspellen. Graaddagen worden doorgaans gebruikt in de landbouw om het moment van oogsten of bemesten te voorspellen. Ook is het een bruikbare methode om de ontwikkeling van onkruiden in een gewas te bepalen. Bij gras is het ook goed te gebruiken.

 

Onderzoek bij Barenbrug heeft aangetoond dat grasrassen kunnen kiemen bij lage of juist hogere temperaturen binnen de normale kiemperiode. De proef liet echter ook zien dat alle zaden van de rassen uiteindelijk allemaal kiemden aan het eind van de proef. Hieruit kunnen we opmaken dat het kiemproces sterk afhangt van de som van de gemiddelde temperaturen.

Berekening met formule

De graaddagen (in het engels: Growing Degree Days, afgekort tot GDD) kunnen worden berekend met de volgende formule: (Tmax + Tmin)/2.  De proeven hebben laten zien dat SOS® kiemt na 100 tot 110 graaddagen ten opzichte van bijvoorbeeld 100% Engels raaigras Bargold (vanaf 115 graaddagen) en Barlennium (120 graaddagen). Bijstaande tabel laat voor verschillende situaties zien dat hoe lager de temperatuur is hoe meer toegevoegde waarde SOS® heeft.

SOS

SOS® kiemt zeer snel onder lage temperaturen en is daarom hét redmiddel voor sportvelden.

SOS® kiemt zeer snel onder lage temperaturen en is daarom hét redmiddel voor sportvelden.

SOS® kiemt zeer snel onder lage temperaturen en is daarom hét redmiddel voor sportvelden.

Neem contact met
ons op
Klik hier
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
terug