Wit struisgras, Agrostis stolonifera

 

Wit struisgras, Agrostis stoloniferaGolfgreens vragen om veel aandacht en onderhoud, dat is een gegeven. Klimaat en ondergrond zijn belangrijke factoren voor gras. Verschillende grassoorten vragen om een verschillende benadering. De keuze voor de juiste grassoort en de daarbij behorende grasrassen is dan ook de belangrijkste beslissing die genomen moet worden voor een kwalitatief goede grasmat.

 

Wit struisgras is een gras dat uitstekend geschikt is voor golfgreens. Het is dus vanzelfsprekend dat de soort bestand is tegen zeer kort maaien (zelfs tot lager dan 3 mm! ). Wit struisgras heeft een fantastische aanblik en de spelkwaliteit op de green is zeer hoog. Wit struisgras is een cool-season grassoort en staat bekend om zijn fijne bladtextuur. Die fijne textuur is vereist voor een strakke green. Het komt voornamelijk voor in koele, vochtige regio’s. Het wordt echter ook steeds meer gebruik in warmere klimaatzones omdat het een beter putting oppervlakte geeft dan bijvoorbeeld het warm-season Bermudagrass.

 

Bladvorming

Wit struisgras heeft vliesachtige vaten en prominente nerven aan de bovenkant van het blad. Deze kenmerken maken dat het gras duidelijk te herkennen is. De bladeren zijn 2 tot 5 mm breed. Het tongetje wordt tot 6 mm lang, is min of meer driehoekig en minstens even lang als breed.

 

Wit struisgras vraagt om veel kennis en intensief onderhoud. Het grote verschil met gewoon struisgras is dat de ribben minder fijn zijn en dat de planten bovengrondse uitlopers (stolonen) vormen. Gewoon struisgras vormt op kleine schaal ondergrondse uitlopers (rhizomen). Door die bovengrondse uitlopers (stolonen) van wit struisgras bestaat het gevaar van veel viltopbouw. Dat kan tegen worden gegaan als het regelmatig wordt gedressed met zand, zodat het vilt gemengd blijft met voldoende zand. Teveel vilt zou zorgen voor een slechte doorworteling en dat kan weer tot voedingstekorten en verminderde wateropname leiden.

 

Bodemstructuur

Een goed doorlatende toplaag met een meer dan voldoende voedingstoestand , een redelijke fijne bodemopbouw en voldoende zuur in combinatie met genoeg water zijn het meest geschikt voor wit struisgras. Erg dichte gronden zijn niet geschikt voor wit struisgras. Van nature komt wit struisgras het meest voor in bossen, bermen, natte weilanden, brakke veenweiden en oevers. Over het algemeen heeft het redelijk veel zon nodig en gedijt het ook goed op licht beschaduwde plekken.

 

Bodemstructuur

Een goed doorlatende toplaag met een meer dan voldoende voedingstoestand , een redelijke fijne bodemopbouw en voldoende zuur in combinatie met genoeg water zijn het meest geschikt voor wit struisgras. Erg dichte gronden zijn niet geschikt voor wit struisgras. Van nature komt wit struisgras het meest voor in bossen, bermen, natte weilanden, brakke veenweiden en oevers. Over het algemeen heeft het redelijk veel zon nodig en gedijt het ook goed op licht beschaduwde plekken.

 

Ziektedruk

Van wit struisgras zegt men vaak dat het erg gevoelig is voor verschillende ziektes. Dollar spot, ronde plekkenziekte, rooddraad en brown patch zijn ziektes die vaak genoemd worden. Geen enkel ras is dan ook volledig resistent tegen ziektes. Voor meer informatie over ziektegevoeligheid van struisgras, klik hier.

 

Straatgras 

Om straatgras tegen te gaan is er een soort nodig die snel opkomt en direct begint te groeien als het maar even kan. Wit struisgras heeft een agressieve groei en gaat de concurrentie aan met straatgras. Vooral onder hoge temperaturen gaat dit goed, want straatgras staat dan onder stress. Voor meer informatie over straatgras, klik hier.

 

 

 

 

Gebruik wit struisgras

Bij Barenbrug gebruiken we minimaal drie verschillende rassen in het mengsel Bar Trio Bent dat voor 100% uit wit struisgras bestaat. Bar Duo Bent is een combinatie van 50% wit struisgras en 50% gewoon struisgras. Voor meer informatie over gewoon struisgras kunt u hier klikken.

 

Bar Duo Bent

Snelle greens in zomer én winter

 

Bar Trio Bent

Snelle greens door extreem kort maaien