Tornado 2

Massale grasopbrengst en verbetering bodemstructuur

 • Geschikt voor inzaai laat in najaar
 • Ideaal voor vruchtwisseling
 • Verhoogt het organische stofgehalte van de bodem
 • Te combineren met het klavermengsel Duet (8-10 kg/ha)
 • 2-3-jarige teelt zeer productief gras
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland

Overwin de grascrisis!
Een tekort aan ruwvoer dwingt tot dure voeraankopen en verhoogt de kostprijs van de melk. Door een slimme planning of aanpassing van het bouwplan kan tijdelijk en binnen enkele maanden veel extra gras geproduceerd worden op eigen bedrijf, met Tornado 2.

Extra gras met Tornado 2
Tornado 2 produceert zo’n 20 à 30% meer drogestof per ha dan een mengsel van Engels raaigras. Inzaai na de tarweoogst geeft nog een zware snede in oktober als tijdelijke oplossing voor het grastekort.

Grasopbrengst 2010 - 2011


Conclusie: Het grastekort wordt gecompenseerd met 7000 kg drogestof van Tornado 2 ingezaaid na tarwe, of 3500 kg drogestof van Tornado 2 ingezaaid na de maisoogst

 

Tornado 2 toepassingen

 • voor tijdelijk aanvullen van grastekorten.
 • maaien van massale snedes gedurende 2 tot 3 jaar.
 • Combinatie met 8 à 10 kg rode klavermengsel Duet is mogelijk.

 

Voordelen / eigenschappen van Tornado 2

 • combinatie van gekruist- en Italiaans raaigras.
 • productiever en persistenter dan enkelvoudig Italiaans raaigras.
 • produceert zeer snel na inzaai een massale snede.
 • smakelijk gras met uitstekende kroonroestresistentie.
Samenstelling
Ras
Soort
50%
Barelli
Italiaans raaigras diploïd
30%
Barmultra II
Italiaans raaigras tetraploïd
20%
Barvitra
Gekruist raaigras tetraploïd
Specificaties
Zaaidichtheid inzaai
45-55 kg/ha
Zaaien van
februari-novembe
Verpakking
25 kg zak
Drogestof-opbrengst totaal beweiding
Drogestof-opbrengst totaal maaien
Drogestof-opbrengst eerste snede
Drogestof-opbrengst tweede en derde snede
Drogestof-opbrengst vierde en vijfde snede
Kroonroest resistentie
Snelle voorjaars ontwikkeling
Droogte tolerantie (beworteling diepte)
Wintervastigheid
Standvastigheid
Massa/smaak index
Voederwaarde (VEM/kg ds)
Structuur/prik(NDF)
Eiwit opbrengst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Weidemengsels

Meer melk leveren. Dat gaan melkveehouders doen vanaf 1 januari 2015. Met de juiste keuze van weidemengsels kan dat zonder extra voer, grond of vee aan te kopen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop