Bestand tegen droogte

Bestand tegen droogte is een belangrijke eigenschap van gras. De diepe wortels van NutriFibre halen water vanuit diepere lagen in de bodem en daardoor is het gras goed bestand tegen droogte.

Blijvend grasland moet tegen een stootje kunnen en bestand tegen droogte zijn. De diepe beworteling van NutriFibre, tot wel 105 centimeter, staan hiervoor garant. Vergelijk dat maar eens met Engels Raaigras, dat zijn wortelstelsel concentreert in de bovenste 25 centimeter van de bodem  waardoor het minder goed bestand tegen droogte is.

 

Extra grassnede

De diepe wortels van NutriFibre halen water uit diepere lagen van de bodem als er weinig regen valt en de bovenlaag uitdroogt. Hierdoor blijft het gras in goede conditie en is de grasmat beter bestand tegen droogte. Engels raaigras gaat bij aanhoudende droogte dood terwijl NutriFibre in deze droge periode doorgroeit. Dit resulteert in een extra snede in de zomer. Bovendien krijgt de groei van onkruiden geen kans doordat er tijdens droge periodes geen kale plekken in de weides ontstaan.

 

Benutting van mineralen

NutriFibre is niet alleen bestand tegen droogte, de diepe wortels van NutriFibre zorgen eveneens voor extra benutting van mineralen in de bodem en daardoor minimale bemestingsverliezen. De wortels van het zachtbladige rietwenkgras benutten de mineralen tot een meter diepte. Dit is een groot verschil met Engels raaigras dat alleen de mineralen benut uit de bovenste 25 centimeter van de bodem.

 

 

NutriFibre

Barenbrug past de NutriFibre technologie toe in Milkway•NutriFibre®.

Het zachtbladig rietzwenkgras van NutriFibre kenmerkt zich door een diepe beworteling, waardoor het gras goed bestand tegen droogte is en haalt meststoffen en mineralen diep uit de bodem.

terug