BufferGras

Mengsel voor bufferstroken

 • Geeft een dichte grasmat en heeft een vlotte opkomst.
 • Sterke zode die goed bestand is tegen keren tijdens bewerken.
 • Vrij van raaigrassen dus ideaal voor graszaadteelt en akkerbouwpercelen.
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Inzaai na hoofdgewas

De nieuwe ecoregeling stimuleert het aanleggen van bufferstroken langs landbouwpercelen.

Het doel van de bufferstroken is het verminderen van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en

meststoffen naar waterlopen. Bufferstroken zijn daarnaast ook een uitstekende biotoop voor planten

en dieren en dragen bij aan meer biodiversiteit.

 

BufferGras is een grasmengsel voor stroken langs akkerbouwpercelen:

 

 • Mengsel van de traaggroeiende grassoorten roodzwenkgras met forse uitlopers en hardzwenkgras, waardoor de bufferstrook weinig onderhoud vraagt.
 • Geeft een dichte grasmat en heeft een vlotte opkomst.
 • Sterke zode die goed bestand is tegen keren tijdens bewerken.
 • Vrij van raaigrassen dus ideaal voor graszaadteelt en akkerbouwpercelen.
 • Makkelijk te zaaien en verzekerde opkomst door zaadbehandeling Yellow Jacket® Biostimulator.
 • Hoogste zuiverheid en vrij van vulpia en duist.
 • Gemakkelijk opsporen van kweek en ruwbeemdgras uit slootkanten.

 

Verrijk je bufferstrook met klaver en kruiden

Wil je meer biodiversiteit in je grasbufferstrook? Meng dan BufferGras (15 kg) met het mengsel Countryside Flowers (10 kg). Je kunt ook kiezen om BufferGras te mengen met het witte

klavermengsel Quartet (2 kg) of het rood-witte klavermengsel Duet (5kg).

 

Niet geschikt voor de teelt van ruwvoer

BufferGras is niet geschikt voor de teelt van ruwvoer.

Samenstelling
Ras
Soort
70%
Roodzwenk met forse uitlopers
 
30%
Hardzwenkgras
 
Specificaties
Zaaizaadhoeveelheid
20 kg/ha
Zaaidiepte:
0,5 cm
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop