Doorzaaien

Doorzaaien is een ideale methode voor een snel en goedkoop herstel van uw grasland. Met onderstaande tips verhoogt u het succes van het doorzaaien.

Doorzaaitips

 

  • Controleer regelmatig de grassen in uw grasland. Indien het aandeel goede grassen lager is dan 80%  kunt u dit herstellen met doorzaaien. Is het aandeel goede grassen lager dan 60% of bestaat uw grasland uit meer dan 20% kweekgras, dan kunt u beter kiezen voor graslandvernieuwing. De GraslandApp is een handig hulpmiddel om de grassen in uw grasland te beoordelen. Download de GraslandApp.

 

  • Verwijder vóór het doorzaaien ruw beemdgras andere ongewenste onkruiden met een wiedeg. Lees hier meer over de nadelen van ruw beemdgras.

  • Een vochtige grond voor het kiemzaad is een belangrijke voorwaarde voor het succes van doorzaaien.

  • Kies voor het doorzaaien een grasmengsel met graszaad dat vanaf 6°C kiemt. Milkway Doorzaai is een graszaadmengsel dat is samengesteld om te doorzaaien onder zware omstandigheden.

  • Zorg dat het zaad in het kiembed na de zaai goed wordt aangedrukt met een aandrukrol.

  • Doorzaaien kan zowel perceel breed als pleksgewijs ter reparatie van kale plekken.

 

  • Voor de kieming van het nieuw ingezaaide zaad is het gunstig als het bestaande gras vooraf kort wordt gemaaid of dat u vroeg in het voorjaar doorzaait voordat de bestaande grasmat groeit.

 

  • Doorzaaien is een succes als er na het maaien van de eerstvolgende snede dunne donkergroene sprietjes zichtbaar zijn.

  • Doorgezaaid grasland kan circa 2 weken na opkomst worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van ruw beemd.

 

 

Milkway Doorzaai

Milkway•Doorzaai is het enige graszaadmengsels dat geschikt is voor doorzaai (of inzaai) onder zware omstandigheden. Heeft u nog vragen over Milkway Doorzaai? Stuur dan een e-mail naar sales@barenbrug.be. Klik op de button en vind een Milkway dealer bij u in de buurt.

terug