Doorzaaien

Graslandpercelen hebben af en toe een flinke oppepper nodig. Doorzaaien is een snelle en een eenvoudige methode om uw bestaande grasmat klaar te stomen voor een nieuw oogstseizoen. Met het volgen van onderstaande stappen verhoogt u het succes van doorzaaien. 

 

Stappenplan

Wanneer is doorzaaien zinvol?

 

  • Doorzaaien is zinvol als het aandeel goede grassen in uw grasland minder dan 80% is. Bij minder dan 60% goede grassen, meer dan 20% kweekgras of structuurschade door muizenvraat kunt u beter voor graslandvernieuwing kiezen.

 

Voorbereiding doorzaaien

 

 

  • Een vochtige grond voor het kiemzaad is een belangrijke voorwaarde voor het succes van doorzaaien.

 

  • Kies voor het doorzaaien een grasmengsel dat snel kiemt. Niet alle graszaadmengsels zijn geschikt om vroeg in het voorjaar of tot laat in het najaar door te zaaien. Wilt u zeker zijn dat het nieuw ingezaaide gras een goede start maakt, kies dan voor Doorzaai. Dit graszaadmengsel kiemt al bij een bodemtemperatuur van 6°C.

 

Doorzaaien

 

  • Gebruik voor het doorzaaien 25 -35 kilo graszaad per hectare.

 

  • Doorzaaien kan zowel perceel breed als pleksgewijs ter reparatie van kale plekken

 

  • Zorg dat het zaad in het kiembed na het doorzaaien goed wordt aangedrukt met een aandrukrol.

 

Zaai je perceel door voordat de start van de grasgroei

 

  • Zodra de grasmat gaat groeien komen jonge plantjes in de schaduw te staan. Dit belemmert een goede ontwikkeling van de jonge planten. Daarom adviseren we u om vroeger te zaaien dan het moment waarop de bestaande planten starten met hun voorjaarsgroei. (Engels raaigras start bij een bodemtemperatuur van 10°C). 

 

Na het doorzaaien

 

  • Doorzaaien is een succes als er na het maaien van de eerstvolgende snede dunne donkergroene sprietjes zichtbaar zijn.

 

  • Doorgezaaid grasland kan circa 2 weken na opkomst worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van ruw beemd.

  

BAN_Doorzaai_2023_2.0!

Doorzaai

Doorzaai is het enige graszaadmengsels dat geschikt is voor doorzaai (of inzaai) onder zware omstandigheden. Heeft u nog vragen over Doorzaai? Stuur dan een e-mail naar sales@barenbrug.be. Klik op de button en vind een Barenbrug dealer bij u in de buurt.

terug