Tips voor succesvol doorzaaien

Graslandpercelen hebben af en toe een flinke oppepper nodig. Doorzaaien is een snelle en eenvoudige methode om je bestaande grasmat te onderhouden. Hiermee zorg je ervoor dat de opbrengst en kwaliteit van je grasland op peil blijft.

 

Met onderstaande teelttips verhoog je het succes van doorzaaien. 

Wanneer is doorzaaien zinvol?

 

  • Doorzaaien is zinvol als het aandeel goede grassen in je grasland minder dan 80% is. Bij minder dan 60% goede grassen, meer dan 20% kweekgras of structuurschade door muizenvraat kun je beter voor graslandvernieuwing kiezen.

 

Voorbereiding doorzaaien

 

 

  • Een vochtige grond voor het kiemzaad is een belangrijke voorwaarde voor een goede opkomst van het nieuw ingezaaide gras.

 

  • Kies voor het doorzaaien een grasmengsel dat snel kiemt. Wil je zeker zijn dat het nieuw ingezaaide gras een goede start maakt, kies dan voor het doorzaaimengsel Doorzaai. Dit graszaadmengsel kiemt al bij een bodemtemperatuur van 6°C. Hierdoor kun je al vroeg in het voorjaar en tot laat in het najaar doorzaaien. 

 

Doorzaaien

 

  • Gebruik voor het doorzaaien 25 -35 kilo graszaad per hectare.

 

  • Doorzaaien kan zowel perceel breed als pleksgewijs ter reparatie van kale plekken.

 

  • Zorg dat het zaad in het kiembed na het doorzaaien goed wordt aangedrukt met een aandrukrol.

Zaai je perceel door voordat de start van de grasgroei

 

  • Zodra de grasmat gaat groeien komen jonge plantjes in de schaduw te staan. Dit belemmert een goede ontwikkeling van de jonge planten. Daarom adviseren we je om vroeger te zaaien dan het moment waarop de bestaande planten starten met hun voorjaarsgroei. (Engels raaigras start bij een bodemtemperatuur van 10°C). 

 

  • Bij doorzaaien in het najaar is het belangrijk dat je voor het doorzaaien de grasmat kort afmaait.

Na het doorzaaien

 

  • Doorzaaien is een succes als er na het maaien van de eerstvolgende snede dunne donkergroene sprietjes zichtbaar zijn.

 

  • Doorgezaaid grasland kan circa 2 weken na opkomst worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van ruw beemd.

Wees alert bij ‘groene’ percelen in februari!

Is je graslandperceel al heel vroeg in het voorjaar mooi groen? Wees dan alert! Ruwbeemdgras start na de winterperiode als eerste van alle grassen met groeien. Dit onkruidgras groeit al bij een bodemtemperatuur van 5°C terwijl Engels raaigras pas bij 10°C uit de winterslaap ontwaakt. Ruwbeemd vult in deze periode de kale plekken. Het gevolg is dat de kwaliteit van je grasland flink achteruit gaat.

 

Je voorkomt de groei van laagwaardig onkruidgras door je grasland vroeg in het voorjaar te wiedeggen en  door te zaaien met het mengsel Doorzaai.  

Het weidemengsel Doorzaai

Het graszaadmengsels Doorzaai is het ideale graszaadmengsel voor herstel van je grasland. Hiermee geef je zowel de voederwaarde als de opbrengst een flinke boost.  

 

terug