Grasland doorzaaien vroeg in het voorjaar

 

Grasland doorzaaien heeft de meeste kans van slagen vroeg in het voorjaar, omdat de jonge plantjes dan nog geen concurrentie hebben van de planten in de bestaande grasmat. Milkway•Doorzaai is speciaal  samengesteld om door te zaaien in het vroege voorjaar (vanaf 15 februari) en laat in het najaar. De rassen in dit mengsel kiemen extreem snel bij een lage bodemtemperatuur (vanaf 6 graden Celsius). De jonge kiemplantjes vestigen en ontwikkelen zich snel en vullen de open en beschadigde plekken in de zode voordat andere grassen of onkruiden hiervoor de kans krijgen.

 

 

Niet wachten met doorzaaien
Wacht niet te lang met doorzaaien. Zodra het gras in de bestaande grasmat gaat groeien vormen ze een grote concurrentie voor de jonge grasplantjes. Doorzaaien lukt dan alleen nog na een zware maaisnede.

 

Doorzaaien vanaf 6°C

 

 

Meer graskwaliteit
Niet alleen worden kale plekken opgevuld, ook krijgt de kwaliteit van uw grasland een opkikker. Waar nieuw gras staat, krijgen slechte grassen en onkruiden geen kans. De voederwaarde, opbrengst en smakelijkheid van uw grasland verbeteren. In het eerste seizoen na het doorzaaien haalt u al meer opbrengst van uw weide terwijl dat zich verder doorzet in de navolgende jaren. Zaait u door, dan verlengt u bovendien de levensduur van uw grasland.

 

 

 

Zaaitijdstip en dosering
GreenSpirit Doorzaai is zowel geschikt voor de reparatie van percelen die worden beweid als worden gemaaid. De voorjaarsinzaai kan het beste gebeuren in de periode medio februari - eind maart, de najaarsinzaai in oktober - november. Afhankelijk van de mate van beschadiging van uw grasland, wordt een dosering van 25 tot 35 kg zaaizaad per hectare geadviseerd.

Doorzaaien na bespuiting
U kunt uw grasland ook doorzaaien na een bespuiting (eind april). Eerst oogst u een zware snede, om vervolgens de beschadigde zode door te zaaien. Ook in dit geval kunt u kiezen voor Green Spirit Doorzaai, maar in dit stadium van het seizoen is ook GreenSpirit Smakelijke weide zeer geschikt als doorzaaimengsel. Wilt u uw grasbestand structureel op peil houden, dan is het jaarlijks doorzaaien van 10% van de slechtste percelen een goede optie. U kunt het natuurlijk ook laten afhangen van een inspectie, die u jaarlijks uitvoert.

 

 

 

Milkway•Doorzaai
Milkway•Doorzaai is het enige graszaadmengsels dat geschikt is voor doorzaai (of inzaai) onder zware omstandigheden. Kiest u voor Milkway•Doorzaai dan heeft u de hoogste garantie op succes. Klik hier voor de Milkway dealer bij u in de buurt.