banner_gezonde_koeien-edit_03!

NutriFibre - Gezonde koeien

NutriFibre heeft structuurrijk blad. Dit stimuleert de herkauwactiviteit van de koe. Herkauwen is onmisbaar voor een gezonde penswerking. Gezonde koeien geven meer melk.

 

Op veel melkveebedrijven komt, vaak onopgemerkt, pensverzuring voor. Pensverzuring is vooral een probleem bij hoog productief melkvee dat te veel energierijk voer (suikers en zetmeel) krijgt aangeboden. Pensverzuring leidt tot tegenvallende melkproductie, lagere eiwit- en vetgehaltes in de melk en gezondheidsproblemen zoals verminderde vruchtbaarheid en klauwaandoeningen. Dit leidt tot extra kosten. Deze kunnen oplopen van € 200 tot 400,- per koe. (Bron: Universiteit Monitoba, Canada.)

Pensverzuring. Hoe zit dat?

Door fermentatie van voer dat koeien vreten komen vetzuren vrij. Vetzuren zorgen voor een (tijdelijke) verlaging van de pH (zuurgraad) in de pens. Nadat de vetzuren door de penswand zijn opgenomen, herstelt de pH. Vreten koeien te veel koolhydraten (suiker en zetmeel) dan komen er te veel vetzuren vrij en kan de penswerking verstoord raken. Dit kan voorkomen worden door structuurrijk voer waarop koeien meer moeten kauwen. Door intensief herkauwen stijgt de speekselproductie zodat koeien zelf meer bicarbonaat aanmaken. Dit bicarbonaat heeft een bufferende werking in de pens en voorkomt dat vetzuren de pH te veel verlagen. Zo zorgt structuurrijk voer voor een evenwichtige penswerking en wordt pensverzuring voorkomen.

 

Structuurrijk blad

De structuur van NutriFibre (prik) zit in het blad van het gewas. Het gewas hoeft daarom niet te bloeien om structuur te leveren. NutriFibre kan voor de bloei worden geoogst en behoudt hierdoor zijn voederwaarde. Na de bloei daalt bij alle grassoorten de voederwaarde.

 

Onderzoek met pensfistelkoeien

In een gezamenlijk onderzoek van Nutreco en Barenbrug is de herkauwactiviteit van pens stelkoeien vergeleken na het vreten van verschillende grassoorten. Het blijkt dat koeien meer kauwen op NutriFibre dan op grassoorten met weinig celwanden zoals Italiaans en Engels raaigras.

 

Hogere voederwaarde

De koe haalt bij NutriFibre een groot deel van de energie uit de celwanden. De structuur van de celwanden van NutriFibre is namelijk beter verteerbaar dan van andere grassen (figuur 2). Celwanden van een grasplant zijn opgebouwd uit drie soorten bouwstenen:

• Lignine = onverteerbare houtstof zonder voederwaarde.

• Cellulose = moeilijk verteerbare celwanden.

• Hemicellulose = makkelijk verteerbare celwanden.

Hemicellulose breekt in acht uur af en wordt door de koe helemaal verteerd. De celwanden van NutriFibre bestaan voor het grootste gedeelte uit hemicellulose. Dit verklaart de hoge voederwaarde. Bij andere structuurrijke producten of doorgeschoten gras is de verhouding tussen de drie bouwstenen anders waardoor een groot deel van het voer niet wordt omgezet in melk.

Figuur 2. Verschil tussen soorten in verteerbaarheid van celwanden en stimulering van de penswerking