Veel goede grassen + klaver (>50%)

Beoordeel de hoeveelheid kweek die er staat.

 

Heb je te veel kweek (>10% of grote haarden)? 

De kwaliteit van de grasmat is onvoldoende. Vernietigen en opnieuw inzaaien is vereist. Pas de volgende methode toe:

Doodspuiten –10 dagen wachten –frezen –ploegen. (Let op de regelgeving)

Kies het beste graszaadmengsel voor herinzaai.

 

Heb je weinig kweek (<10% en geen grote haarden)?

Flink wiedeggen en doorzaaien is de meest economische optie. Dit perceel komt ook in aanmerking voor rotatie met mais of graan.

Lees hier meer tips over doorzaaien.

Kies het beste mengsel voor doorzaaien.

Hoe herken je kweek?

Kweek (elytrigia repens) 

Kweek is hardnekkig onkruid dat door z’n ondergrondse uitlopers snel verspreidt. Hierdoor is kweek moeilijk te bestrijden. Het komt vrijwel overal voor en kan goed tegen droogte. Kweek vormt ‘haarden’ in de weide van waaruit het verspreid. In jong stadium is kweek smakelijk en de voederwaarde acceptabel. In een later stadium treedt snel verhouting op en wordt het blad ruw.

 

Bestrijden

Kweek is het beste chemisch te bestrijden. Dit komt doordat de complete graszode dan vernietigd wordt. Belangrijk hierbij is dat het spuitmiddel goed in de wortels kan trekken. Een mechanische bewerking leidt juist tot verspreiding van de kweek.

 

Andere effectieve maatregelen kunnen zijn:

  • Intensief beweiden.
  • Een tussenteelt van Italiaans raaigras, wat sterk concurreert met kweek.  

 

Kweek is te herkennen aan:

  • Gerold blad met een doffe kleur
  • Vaak behaarde stengel en blad
  • Ondergrondse uitlopers (rhizomen)
  • Niet te verwarren met timothee 

 

terug