Klaver management

Alle tips voor het managen van klaver.

Klaver aandeel schatten

5% - 10%

20% - 35%

10% - 20%

35 - 55% 

 

Tips voor herinzaai met gras/klaver

 • Zorg voor een minimale pH van 5,2-5,5.
 • Op veengrond: bekalk het land en ent het klaverzaad in met Rhizobium-bacteriën.
 • Zaai bij voorkeur in het voorjaar, bij zaaien na augustus is kans op succes kleiner.
 • Zaai bij voorkeur niet direct na het scheuren van grasland (i.v.m. stikstofnalevering).
 • Na mais is te laat, dus als beste tussengewas graan gebruiken.
 • Onderzaai in GPS (gerst/haver) is een goede optie, waarbij een licht gewas GPS geoogst moeten worden.
 • Zaai ondiep: 0.5-1.0 cm voor een snelle opkomst.
 • Bemest licht (10-20 m3) op stikstofarme stoppel, na scheuren van grasland is een N-bemesting ongewenst.
 • Maai enkele lichte snedes in het jaar van inzaai of beweid het perceel (niet intensief standweiden!) en laat het gewas kort (3-4 cm) de winter in gaan.

Tips voor doorzaai met gras/klaver

Tijdstip: bij voldoende vocht en warmte vóór eind augustus.

 • Breng grasgroei terug door zeer kort afweiden of een zware snede te oogsten.
 • Pas geen N-bemesting toe.
 • Doorzaaien met een wiedeg-combinatie of strokenfrees is het meest kansrijk, omdat er ruimte voor de klaver gemaakt moet worden.
 • Klaverzaad verspreiden middels drijfmesttank is weinig succesvol.
 • Houdt na doorzaai het gras kort door beweiding tot de eerste klaver kiemplantjes te zien zijn.
 • Maai enkele lichte snedes in jaar van inzaai of beweid het perceel (niet intensief standweiden!) en laat het gewas kort (3-4 cm) de winter in gaan.
 • Succes van klaver doorzaai is meestal pas na 2 tot 3 jaar te beoordelen.

Klaver stimuleren

 • Houdt het kali-gehalte van de grond op peil: K-getal >15 (zand/dal) of >12 (klei/veen).
 • Gehalte in gras lager dan 20 g/kg ds? Dan is K-bemesting noodzakelijk.
 • Houdt het fosfaatgehalte van de grond op peil: PAL <16 (zand/veen/dal/zeeklei) of <14 (rivierklei)? Dan is extra fosfaatbemesting nodig.
 • Is het klaveraandeel té ver teruggelopen (<10%) bemest dan max. 50 kg werkzame N vóór de 1e snede (dit heeft wél een negatief effect op de opbrengst 1e snede).
 • Stop N-bemesting na de 1e snede.
 • Bij terugval door schade vanwege de bladrandkever, slakkenvraat (aangevreten klaverblad) of kalvercysteaaltje (pleksgewijze uitval) is ploegen en dus vruchtwisseling vaak de beste oplossing.
 • Pas bij een structureel probleem het sterke witte klaverras Alice toe.
 • Maai lichte snedes (<2 ton DS/ha) of begin vroeg met weiden. Vooral bij de 1e snee is dit erg effectief.
 • Maai of beweid kort af (stoppel 4-5 cm).
 • Laat het gewas kort (4-5 cm) de winter ingaan.
 • Bij intensief standweiden kan het klaveraandeel teruglopen, voorkom dit door af te wisselen met maaien en witte weideklaver toe te passen.
 • Voorkom droogtestress en structuurschade, m.n. witte klaver is hier erg gevoelig voor.

Klaver afremmen

 • Verhoog waar mogelijk de N-bemesting.
 • Maai zware snedes (>3,5 ton DS/ha; dit helpt niet om rode klaver te verminderen: daar juist kleine snedes maaien).
 • Maai op 7-8 cm hoogte.
 • Pas zeer intensief standweiden toe.
terug