Tips voor doorzaai met gras/klaver

 

Tijdstip: bij voldoende vocht en warmte vóór eind augustus.

  • Breng grasgroei terug door zeer kort afweiden of een zware snede te oogsten.
  • Pas geen N-bemesting toe.
  • Doorzaaien met een wiedeg-combinatie of strokenfrees is het meest kansrijk, omdat er ruimte voor de klaver gemaakt moet worden.
  • Klaverzaad verspreiden middels drijfmesttank is weinig succesvol.
  • Houdt na doorzaai het gras kort door beweiding tot de eerste klaver kiemplantjes te zien zijn.
  • Maai enkele lichte snedes in jaar van inzaai of beweid het perceel (niet intensief standweiden!) en laat het gewas kort (3-4 cm) de winter in gaan.
  • Succes van klaver doorzaai is meestal pas na 2 tot 3 jaar te beoordelen.