Voorkom onkruiden en slechte grassen

 

Deze hebben vaak ondiepe wortels en nemen weinig stikstof op.

Een perceel met veel onkruiden of slechte grassen leidt daardoor tot gras met weinig eiwit. Voorkom dit door de juiste zaaizaadhoeveelheid bij inzaaien in combinatie met onkruidbestrijding en zo nodig geregeld doorzaaien.