Natte plekken

Binnen 24 uur na regenval moet al het water van het land zijn. Anders leiden natte plekken tot zuurstoftekort, groeivertraging en afsterven van planten.

 

Hoe te voorkomen?

 • Voorkom verdichte grond.
 • Berijd het land niet onder natte omstandigheden.
 • Let op de bandenspanning (max. 1.0 Bar).
 • Probeer niet telkens in hetzelfde spoor te rijden.

 

Wat te doen met natte plekken?

 • Graaf greppels om het water te laten weglopen.
 • Controleer of alle drainage buizen lopen.
 • Bij nieuwe inzaai, leg het veld rond.

 

Hoe beweiden tijdens natte perioden?

 • Begin op de lichtere percelen.
 • Voorkom intensieve begrazing– lagere veedichtheid weid sneller om.
 • Gebruik meerdere in- en uitgangen voor elk perceel.
 • Indien mogelijk, haal koeien eerder op stal (bijv. 4-5 uur weiden en dan terug naar stal).
terug