Kamille

(Matricaria)

Een snel groeiend onkruid dat bloeit van mei tot eind september. Is niet schadelijk (zelfs gezond!) voor vee, maar verdringt het gras. Komt veel voor op nieuw ingezaaid grasland. De zaden blijven in de grond erg lang kiemkrachtig, waardoor kamille domineert na ploegen van een oude zode of na opbrengen van teelaarde. Daarnaast is kamille een indicator voor een lage stikstoftoestand.

Kamille is vrij lastig te bestrijden en moet in een jong stadium aangepakt worden. Soms zijn meerdere bespuitingen nodig. Voldoende stikstof bemesting is van belang om verdringing van het gras te voorkomen. Vraag uw leverancier naar het juiste product en moment van toepassing.

 

terug