Slechte opkomst

Bij voldoende vocht en temperatuur zijn na 14-21 dagen na zaaien de eerste kiemplantjes waarneembaar. Hierbij moet sprake zijn van minimaal één plantje per vierkante decimeter (10x10cm). Is dat niet het geval dan is er sprake van een slechte opkomst.

terug