Ziektes en plagen

Ziektes zijn aantastingen van het blad door bijvoorbeeld schimmels. Plagen zorgen voor schade door insecten of dieren.

Ziektes zijn aantastingen van het blad door bijvoorbeeld schimmels. Plagen zorgen voor schade door insecten of dieren.

Ziektes zijn aantastingen van het blad door bijvoorbeeld schimmels. Plagen zorgen voor schade door insecten of dieren.