Hoge melkproductie door NutriFibre

Voor een hoge melkproductie adviseert Barenbrug het stro of graszaadhooi in het rantsoen te vervangen voor NutriFibre. Uit één kilo stro of graszaadhooi van 450 VEM levert de koe één liter melk. Indien deze kilogram stro vervangen wordt door één kilo NutriFibre met 900 VEM geeft de koe twee liter melk. De voederwaarde van NutriFibre is twee keer zo hoog dan dat van stro of graszaadhooi en dat resulteert in een hoge melkproductie.

Zachtbladig rietzwenkgras

NutriFibre bevat zachtbladig rietzwenkgras, veredeld door Barenbrug. Het is mals structuurrijk gras met verteerbare celwanden voor een hoge melkproductie. Veel veehouders herkennen het veredelde zachtbladig rietzwenkgras van NutriFibre niet omdat het uiterlijk verschilt van hardbladig rietzwenkgras.

 

Hoge opbrengt per hectare

Rietzwenkgras vestigt traag, omdat het gewas in het eerste jaar veel energie stopt in de ontwikkeling van het wortelstelsel. Maar na het eerste jaar produceert rietzwenkgras 23% meer massa (3000 kilo droge stof per ha) dan Engels raaigras, ofwel zo’n €750,- méér per hectare per jaar. Wanneer de melkquotering in 2015 wordt opgeheven is méér ruwvoer per hectare nodig voor een hoge melkproductie. NutriFibre draagt bij aan die hoge melkproductie.

NutriFibre

Barenbrug past de NutriFibre technologie toe in Milkway•NutriFibre®.

De combinatie van voederwaarde én structuur zorgt voor een hoge melkproductie én een gezonde penswerking.

 

 

 

 

 

 

 

terug