Luzerne introductie

 

Luzerne is een gewas dat overal ter wereld  geteeld  wordt voor structuurijk ruwvoer. Luzerne rassen die geschikt zijn voor de teelt in Nederland vallen in de categorie Vlaamse types. Vlaamse types nemen voldoende winterrust zodat het gewas een koude periode overleeft.

 

Luzerne gewasDiepe beworteling
Luzerne wortelt diep waardoor de plant in staat is om ook in droge periodes genoeg water op te nemen uit de diepere grondlagen. Het gewas groeit hierdoor goed door in droge zomers.

 

Stikstofbinding

Luzerne heeft het vermogen om zelf stikstof te binden met behulp van de Rhizobium-bacteriën in de wortelknolletjes. Dit maakt stikstofbemesting in veel gevallen overbodig. U teelt dus met een lage of zonder stikstofbemesting een eiwitrijk gewas.

 

Een ander voordeel van luzerne is het positieve effect bij vruchtwisseling; het volggewas profiteert van de stikstofbinding en de verbeterde bodemgesteldheid die veroorzaakt werd door de diepe beworteling van de penwortels.

 

Eitwit & structuur

De hoge drogestofopname en eiwitgehalte  in combinatie met de structuur maken luzerne een zeer gezonde veevoeding. Luzerne is tevens makkelijk verteerbaar en verlaat de pens snel, waardoor de voeropname toeneemt. Koeien nemen van luzerne 10% meer drogestof op ten opzichte gras. Hoewel het energiegehalte van luzerne relatief laag is, is de totale energie-opname hoog.