Klavers - Vraag & Antwoord

Wat zijn de voordelen van klaver in een graslandmengsel? [Top]

Klaver is een vlinderbloemige. Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht. Witte klaver kan 150 kg stikstof binden per hectare, rode klaver tot 350 kg stikstof per hectare. O.b.v. de kunstmestprijzen van augustus 2008 betekent dit voor witte klaver een besparing van €220,- euro per hectare per jaar, en voor de rode klaver zelfs €510,- euro per hectare per jaar.

 

De stikstof komt weer vrij in de bodem en komt goede aan het gras. Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kunt u de stikstofgift verminderen. Ondanks de lagere stikstofgift behoudt u wel een goede opbrengst. Bovendien blijft klaver stikstof afgeven, zodat het grasland groeizaam blijft. Hierdoor heeft roest geen kans en blijft het gras smakelijk. Een ander voordeel van klaver is dat de koeien er meer van opnemen. Uit praktijkproeven is gebleken dat koeien 1 kg meer melk geven op gras-klaver-rantsoenen in vergelijking met alleen een grasrantsoen.

 

Wat is het optimale stikstofniveau bij een gras-klaverweide? [Top]

Klaver kan goed tegen stikstof. Het is een sprookje dat stikstof klaver laat verdwijnen, maar toevoegen van stikstof stimuleert de grasontwikkeling. Daardoor wordt het gras zwaar en kan de klaver zich moeilijker ontwikkelen of verdwijnt zelfs helemaal. Klaver heeft namelijk licht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Men kan stellen dat het gebruik van klaver in gras aantrekkelijk is tot 250 kg werkzame stikstof per ha.

 

Tot wanneer kan ik klaver zaaien in het najaar? [Top]

Het tijdstip waarop u nog gras kunt zaaien is afhankelijk van de tijd die het grasras nodig heeft om wintervast te worden. Italiaans raaigras, een component van GreenSpirit, kan tot half november gezaaid worden. Klaver moet echter goed ontwikkeld zijn voordat het de winter in gaat. Dit heeft tijd nodig. Klaver kan hierom tot uiterlijk half september gezaaid worden. Het beste tijdstip om een bepaald mengsel te zaaien kunt u vinden in de productinformatie op deze site.

 

Moet ik bekalken als ik klaver wil zaaien? [Top]

Klaver reageert zeer sterk op de zuur graad van de grond. Als deze te zuur is, komt klaver niet goed tot ontwikkeling, en delft al snel het onderspit. Neem voor het ploegen daarom een grondmonster. U kunt dan precies zien hoeveel kalk het perceel nodig heeft om de ideale pH-waarde te bereiken. Voor zandgrond is dat 5,2 tot 5,5; voor kleigrond is dit 6 tot 6,5.

 

Hoe krijg ik smakelijkere weiden? [Top]

Gras met klaver is lekkerder dan gras zonder klaver. Daarnaast helpt klaver om roest te voorkomen in uw weide. Dit is vastgesteld door het Productschap van de Veehouderij (P.V.) .Koeien geven bovendien meer melk door gras met klaver. Proeven van de P.V. tonen aan dat rantsoenen met productgras klaver ongeveer 1 liter meer melk geven dan van gras zonder klaver.

 

 

Welke mogelijkheden zijn er voor doorzaaien dan wel herinzaaien van klaver? [Top]

 Voor doorzaaien van klaver in blijvend grasland heeft u twee mogelijkheden; het witte klavermengsel Quartet. Hiervan gebruikt u 3 tot 5 kg per ha. Het mengsel BG 5 is het meest gebruikte grasklavermengsel van het Barenbrug assortiment.

- Voor tijdelijk grasland, zoals Tornado 2 of Tornado 3, kunt u beter Duet gebruiken. Duet is een klavermengsel met 70% rode klaver en 30% witte klaver. Hiervan gebruikt u 7 tot 10 kg per ha.

Zaai mengsels met klaver niet te diep, een halve tot een centimeter is optimaal.

 

Hoe zaai ik klaver in? [Top]

Klaver kan gezaaid worden door middel van herinzaai of doorzaai. De machines ervoor zijn verschillend.
Voor herinzaai gebruikt u een normale graszaaimachine. Let er echter op dat klaverzaad minder diep gezaaid kan worden dan graszaad. Een gras-klavermengsel mag dan ook maximaal 2 cm diep worden gezaaid, een halve tot een centimeter is optimaal. Zaai jkaver in voor 1 september.
Voor doorzaai kunt u een wiedeg gebruiken met zaaicombinatie. Ook is het mogelijk de Hunter te gebruiken. Deze machine freest strookjes uit het gras waarin het klaverzaad later kan worden gezaaid.