Kostprijs melk 1 cent lager met klaver.

De kostprijs van de melk is te verlagen door de inzet van klavers in een weide. Klaver is een uitstekend alternatief voor het toedienen van dure stikstof. De klaverplant is namelijk in staat om stikstof uit de lucht te binden en dit, in samenwerking met de rhizobium bacteriën,  om te zetten in stikstof waarvan het gras profiteert. Het gras levert op zijn beurt dan weer extra eiwit.

 

Volgens een berekening in het artikel ‘Stikstofbron met plus voor knip en koe’ uit de Boerderij van 11 augustus 2015 verlaagt klaver de kostprijs van de melk met 1 cent per liter.

 

Klik hier voor het artikel “Stikstofbron met plus voor knip en koe’.

Tips voor een succesvolle grasklaverweide

Het klaveraandeel in een weide moet liggen tussen de 30% en 50% voor een optimaal resultaat. 50% Alice witte klaver in een weide bindt 150 kilo stikstof uit de lucht.

Het klaver aandeel in de weide kunt u beïnvloeden door het gras korter te maaien (4 cm) indien u meer klaver in de weide wenst of door de maaimachine hoger in te stellen

(7 cm) om het aandeel klaver te verlagen.

 

 

Lees hier meer tips over het succesvol aanleggen en onderhouden van een klaverweide.

 

Klaver verlaagt de kostprijs van de melk

Nú inzaaien

Tot 15 september is het ideaal om klaver in bestaande weides te zaaien. De temperatuur van de bodem is nu uitstekend en er is voldoende vocht voor een goede kieming. U kunt met een wied-eg en Vredo de klaver uitstekend zaaien. Maai de weide eerst kort af en zaai het klaverzaad niet te diep (3mm). Bij veel open plekken in de weide kunt u 10 kg graszaad bijmengen.

Advies & Aankoop

Barenbrug producten & advisering vindt u bij onze gespecialiseerde dealers. Voor contact met Barenbrug kunt u het contactformulier invullen.

terug