PH_Barenbrug_YellowJacket_Nitrogenerator-edit_02!

Teelthandleiding luzerne

Barenbrug heeft Yellow Jacket Nitrogenerator® ontwikkeld, een Seed Enhancement Technology die het mogelijk maakt om Rhizobium-bacteriën direct op het zaad aan te brengen. Dit zaad bespaart werk en verhoogt de kans op een optimale vestiging van het gewas. Met Yellow Jacket Nitrogenerator® worden de Rhizobium-bacteriën rechtstreeks ingebed in een polymeermatrix. Extra voedingsstoffen en conserveermiddelen werden aan deze coating toegevoegd om een langere houdbaarheid te waarborgen.

 

Naast het gebruik van luzernezaad met Yellow Jacket Nitrogenerator®, dragen ook het juiste bodemtype, de bemesting en de oogstmethode bij aan een hoge ruwvoeropbrengst. Deze handleiding gewasbeheer biedt u de noodzakelijke informatie om het meeste te halen uit uw luzernezaad met Yellow Jacket Nitrogenerator®.

Voorbereiding

Perceelvereisten

pH

De pH-KCl van zandgrond > 5,5

De pH-KCl van kleigrond > 6,0

Onkruiddruk

Selecteer percelen met een lage onkruiddruk.

Drainageniveau Goed gedraineerd
Bodemstructuur

Verdichte grond moet eerst worden verlucht, zodat de toplaag voor het zaaien vlak en fijn is.

Voorgewas

Er mag > 1 jaar geen luzerne verbouwd zijn op het perceel.

 

Lees meer over bodemvoorbereiding.

Zaaien


 

Zaai-advies

Zaaiperiode Half maart tot eind augustus Na zaaien in de lente kan in het eerste jaar twee keer worden geoogst.
Zaaihoeveelheid 25 - 30 kg/ha Kan worden gemengd met 3 tot 5 kg rode of alexandrijnse klaver. 
Zaaidiepte 1 - 2 cm  
Rijafstand

8 - 12,5 cm

Kies voor een korte afstand tussen de rijen om onkruid te voorkomen.

Handmatig Rhizobium-bacteriën toevoegen

Nee

Niet nodig dankzij de Yellow Jacket Rhizobium-zaadcoating.

 

Ontdek meer over zaaien.

Bemesting


 

Bemestingsadvies per jaar per hectare*

Calciumcarbonaat (CaCO3) Calciumcarbonaat toevoegen voor een minimale pH-waarde van 5,5 voor zandgrond en 6,0 voor kleigrond.
Stikstof (N)

Geen N-bemesting nodig. De Rhizobium-bacteriën leveren 350 kg N/ha/jaar.

Fosfor (P) 80 - 110 kg P2O5/ha op zand- en kleigrond.
Kalium (K)

260 - 300 kg K/ha op zandgrond.

235 - 270 kg K/ha op kleigrond.

Magnesium (Mg)

50 kg MgO/ha enkel op zandgrond.

*Voer een bodemanalyse uit voor specifieke aanbevelingen, onder andere voor zwavel (S), molybdeen (Mo) en borium (B).

 

Ontdek meer over bemesting.

Onderhoud

Aanbevelingen onderhoud

Mechanische bestrijding

Maai het onkruid of verwijder de toppen,

als het boven de luzerne uitgroeit.

Voorkom kale plekken: maai de luzerne niet te kort.
Voorkom rijschade door de druk in de banden te verlagen.

Chemische bestrijding

Neem contact op met uw lokale distributeur of adviseur voor informatie over beschikbare producten.

 

Ontdek meer over ziekten.

Ontdek meer over nematoden.

Opbrengst

Drogestofopbrengst

Drogestofopbrengst eerste jaar

6 - 9 ton (zaaien in voorjaar)

Tot 10% hoger dan voor niet-gecoat zaad.

Drogestofopbrengst tweede jaar 12 - 17 ton

Oogsten

Oogstaanbevelingen

Oogstmoment

Maaien als 5-10% van het veld in bloei staat.

Weersomstandigheden Alleen maaien bij droog weer.
Stoppellengte 7 tot 10 cm. Korter maaien kan schade aan de nieuwe scheuten veroorzaken.
Hersteltijd Luzerne moet vóór de winterperiode tot 10 -15 cm groeien .
Inkuilen

Inkuilen met minimaal 35% droge stof, gebruik een inkuilmiddel.

 

Ontdek meer over oogsten.

Voedingswaarden

Voedingswaarden kuilluzerne

Kuilluzerne Vroege snede* Normale snede
Ruw eiwit (g/kg DS) 210 172
Ruwe vezels (g/kg DS) 228 303
Ruwe as (g/kg DS)             139 119
Verteerbaarheid organisch materiaal (%)

70.5

64.5

VEM/Mj Nel/ ME

797/5.9/9.4

719/5.2/8.5

Drogestofopname (kg)

14.2

13.3

*De Yellow Jacket-luzerne rassen zijn geschikt om te maaien vóór de bloei om een hogere voederkwaliteit te realiseren.

 

Ontdek meer over de uitstekende voederwaarde van luzerne.

terug