Nematoden resistent

Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) komt steeds meer voor bij de productie van luzerne. Deze aaltjes behoren tot de groep nematoden en veroorzaken een aanzienlijke productie-afname. Het  stengelaaltje kan er zelfs voor zorgen dat hele percelen onbruikbaar worden. Nematoden kunnen zelfs verspreid worden via het zaad. Chemisch bestrijden is moeilijk vanwege de geldende voorschriften.

Nematoden resistantBij luzerne is de gevoeligheid voor nematoden is voor een belangrijk deel genetisch bepaald. Daarom worden in de veredelingsprogramma's van Barenbrug  alle rassen al in een vroeg stadium onderzocht op hun gevoeligheid voor nematoden. Hierdoor zijn veel rassen met een uitmuntende nematoderesistentie ontstaan. De resistentie tegen nematoden van de Barenbrug rassen wordt  ook erkent door de officiële onderzoeken in Noord-Frankrijk.

De Barenbrugrassen Artemis en Alexis hebben het kwaliteitslabel Nematode Resistant ontvangen.