banner_eiwitopbrengst-edit_04!

NutriFibre - Hoogste eiwitopbrengst

Van alle grassoorten scoort NutriFibre® het hoogst op de totale eiwit- en energieproductie per hectare. Zo bespaart u met NutriFibre® op de aankoop van krachtvoer waardoor de kostprijs van uw melk daalt.

 

30% meer droge stof

NutriFibre® stopt na inzaai veel energie in de ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarom start NutriFibre® trager dan andere grassoorten. Na de ontwikkeling van een stevige basis onder de grond is de gewasopbrengst hoog. Driejarig onderzoek toont aan dat NutriFibre® 30% meer droge stof en 30% meer eiwit levert dan Engels raaigras (tabel 2). Bij goed graslandmanagement blijft de kwaliteit van de grasmat over de jaren heen uitstekend. NutriFibre® heeft een lange levensduur en levert met onverminderde productiviteit zeker tien jaar hoge opbrengsten.

 

Tabel 2: Verschil in eiwitopbrengst tussen NutriFibre® en Engels raaigras

 

Bron: Louis Bolk Instituut, 2011

Hogere melkproductie

Koeien nemen meer voer op als zij een rantsoen krijgen met NutriFibre®. Daarnaast vertraagt NutriFibre® de passagesnelheid door de koe van het totale rantsoen. Beschikbare voedingsstoffen worden hierdoor beter benut waardoor de koe meer melk kan produceren ( figuur 3). Naast de hoge melkproductie verhoogt een gezonde pens het vet- en eiwitgehalte in de melk.

 

A = Engelsraaigras en witte klaver

B = NutriFibre®

C = Engels raaigras, hybride raaigras, rode en witte klaver

D = Festulolium, Engels raaigras, witte en rode klaver

 

 

 

Lagere voerkosten

Op veel melkveebedrijven is een structuuraanvulling in rantsoenen noodzakelijk. 20% NutriFibre® in het rantsoen komt overeen met één kilo tarwestro. Door stro te vervangen voor NutriFibre® bespaart u op de aankoop van stro én uw koeien hebben minder krachtvoer nodig. NutriFibre® bevat immers voldoende energie en eiwit voor een uitstekende melkproductie. In totaal verlaagt u zo de kosten per koe met ongeveer 30 cent per dag. Op een bedrijf met 100 melkkoeien betekent dit een besparing van meer dan € 10.000 per jaar.

Zaaimoment

Een goede plantdichtheid is een voorwaarde voor een optimaal resultaat voor meerdere jaren.

Het is van belang dat de bodem- temperatuur hoger is dan 12 oC op het moment van inzaaien. Het advies is daarom ook om NutriFibre® te zaaien tussen 1 maart en 15 september. Voor een optimaal resultaat is een goede bodembedekking gewenst en daarvoor is 60 kilogram zaad per hectare nodig.

 

Onkruidbestrijding

De bovengrondse ontwikkeling is vlak na inzaai trager waardoor onkruiden meer kans hebben om zich te ontwikkelen. Bestrijd de onkruiden in een vroegtijdig stadium.

 

Flexibel maaimoment

Het moment van maaien is exibel omdat na de bloei de kwaliteit van de voederwaarde minder snel daalt dan bij bijvoorbeeld Engels raaigras. Hierdoor bent u minder afhankelijk van de weersomstandigheden waardoor u meer garantie heeft op een geslaagde kuil.

 

 

 

li_nutrifibre_desktop-edit!

NutriFibre teelthandleiding

Klik hier voor de NutriFibre® teelthandleiding. U kunt de teelthandleiding ook downloaden.

Advies en Aankoop

NutriFibre is verkrijgbaar in de volgende mengsels:

  • Structuur
  • Vital
  • Beef Master
  • Hay Master
  • NutriHerb rietzwenk

 

Voor Barenbrug producten & advisering kun je contact opnemen met onze dealers. Met deze link vind je een dealer bij jou in de buurt.

terug