banner_mineraal_efficient-edit_03!

NutriFibre - Mineraal efficiënt

NutriFibre® is bij uitstek geschikt voor een goede score in de KringloopWijzer. NutriFibre® is efficiënt met mineralen en benut daardoor de toegediende bemesting optimaal. Binnen de kaders van fosfaatrechten en stikstofgebruiksnormen is er meer ruimte voor melkveebedrijven om hun mest te plaatsen of om het aantal koeien uit te breiden.

 

De wortels van NutriFibre® gaan, mits de bodem het toelaat, meer dan 100 cm diep de grond in, terwijl Engels raaigras gemiddeld 25 cm diep wortelt. NutriFibre® benut hiermee 96% van alle mineralen (stikstof, fosfaat en kali) uit de bodem.

Beste fosfaatbenutting

Fosfaat staat sterk in de belangstelling vanwege de verwachte fosfaatwet- geving. Dit betekent dat u de fosfaat- gift beter moet gaan benutten. NutriFibre® is daarvoor de perfecte oplossing. Met de lange wortels neemt het gewas 15% meer fosfaat op. NutriFibre® is bovendien in staat om het aanwezige fosfaat in de diepere lagen van de bodem te benutten en om te zetten in extra gewasgroei. Hierdoor levert NutriFibre® een hoge eiwitopbrengst per hectare ten opzichte van andere grassoorten( figuur 1).

 

 

 

Figuur 1: Verschil in ruw eiwitproductie per kg fosfaat

Stikstofbenutting

Onderzoek van het Louis Bolk Instituut uit 2011 laat zien dat NutriFibre® met dezelfde stikstofgift meer eiwitrijk gras produceert per hectare dan andere grassoorten (tabel 1). U bespaart met NutriFibre® geld op de aankoop van stikstof of op de aankoop van eiwitrijk (kracht-)voer.

Tabel 1: Verschil in droge stof opbrengst door betere mineralenefficiëntie

Bron: Louis Bolk Instituut, 2011

 

 

li_nutrifibre_desktop-edit!

NutriFibre teelthandleiding

Klik hier voor de NutriFibre® teelthandleiding. U kunt de teelthandleiding ook downloaden.

Advies en Aankoop

NutriFibre is verkrijgbaar in de volgende mengsels:

  • Structuur
  • Vital
  • Beef Master
  • Hay Master
  • NutriHerb rietzwenk

 

Voor Barenbrug producten & advisering kun je contact opnemen met onze dealers. Met deze link vind je een dealer bij jou in de buurt.

terug