Pensverzuring minimaal met NutriFibre

 

Pensverzuring komt op 60% van alle melkveebedrijven in Nederland voor. Bij pensverzuring is de pH in de pens te laag met als gevolg dat de pensflora niet goed functioneert. Dit leidt tot tegenvallendemelkproductie, lage eiwit- en vetgehaltes en problemen met onder andere vruchtbaarheid en klauwgezondheid. De kosten van pensverzuring bedragen ongeveer €210,00 per koe.

 

Pensverzuring is een grote schadepost in de melkveehouderij. Het is te herkennen aan dunne en slecht verteerde mest en heeft een slecht functionerende koe tot gevolg. Onvoldoende structuur in de pens is de belangrijkste oorzaak voor pensverzuring.

 

Veel melkveehouders voegen extra structuur zoals stro en hooi toe aan het rantsoen of laten het aandeel stengel hoger worden. Deze oplossingen verlagen de gemiddelde voederwaarde. Het juiste effect wordt bereikt wanneer structuur en voederwaarde gecombineerd worden. Zo is de kans op pensverzuring klein en heeft uw gezonde koe een hoge melkproductie.

 

Een koe met pensverzuring is te herkennen aan:

  • Lagere activiteit pens
  • Minder herkauwen
  • Veel dieren liggen met de kop in de flank
  • Verlaagde en onregelmatige voeropname

 

Op de lange termijn worden de gevolgen zichtbaar:

  • Daling van het melkvetgehalte, met name aan het begin van de lactatie
  • Dunne mest of mest van een wisselende consistentie
  • Onverteerde voerresten in de mest
  • Klauwbevangenheid
  • Algehele conditieverslechtering

 

Bovenstaande symptomen zijn ongezond voor uw koe. U kunt ze voorkomen met NutriFibre van Barenbrug. Zachtbladig rietzwenkgras combineert structuur (voor extra herkauwactiviteit) met verteerbare celwanden, zodat ook de voederwaarde hoog is. Toevoeging van NutriFibre maakt het mogelijk maximaal krachtvoer bij te voeren, zonder het risico op pensverzuring. Het graszaadmengsel Milkway Structo met NutriFibre onderscheidt zich positief van andere grasrassen door de combinatie van voederwaarde en structuur.

 

Het succes van NutriFibre bewijst zich in de praktijk. De penswerking is optimaal bij een rantsoen met NutriFibre vergeleken met een standaardrantsoen. Toepassing van de nieuwe techniek leidt tot veel minder pensverzuring, onder andere omdat het zachtbladig rietzwenkgras zorgt voor meer herkauwen en een betere speekselproductie. Kuilvoer waarin NutriFibre is toegepast bevordert de penswerking en gaat pensverzuring tegen. Met deze aanpak zijn uw koeien gezonder en presteren ze beter.

 

Barenbrug past de Nutrifibre technologie toe in Milkway Structo.

 

Gezonde koeien staan voorop. NutriFibre biedt uw koeien kuilgras met meer structuur waardoor de kans op pensverzuring aanzienlijk verlaagd.